Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Zone-studenten Joran en Lotte over hun ervaringen bij VK-Oost

Deel dit bericht

Tweedejaars-studenten van het Zone.college sluiten sinds enkele jaren aan tijdens bijeenkomsten van VK-Oost. We vroegen Lotte van Schriek uit Zeddam en Joran Veerbeek uit Barlo naar hun ervaringen en wat ze leren bij VK-Oost.


De 17-jarige Lotte van Schriek woont met haar ouders op een biologisch melkveebedrijf met 120 melkkoeien in Zeddam. Binnen VK-Oost draait ze daarom mee in de extensieve – biologische studiegroep. Ze stelt dat erg op prijs en steekt er veel van op. ‘Op school ligt de nadruk toch meer op de gangbare sector en het is daarom extra interessant om met boeren die ook biologisch zijn of een extensievere bedrijfsvoering hebben, in gesprek te gaan.’

Lotte van Schriek.


De eveneens 17-jarige Joran Veerbeek woont in Barlo en is een echte koeienfanaat. Thuis heeft hij geen agrarisch bedrijf, maar hij hoopt op termijn wel als boer aan de slag te kunnen. Zijn ervaringen bij VK-Oost zijn positief, al merkt hij dat de groepsgrootte sommige aanwezigen ervan weerhoudt om vragen te stellen. ‘Hoe kleiner de groep, hoe meer interactie er is, merk ik. Maar ondanks dat steek ik er veel van op en is het leuk om in een groep over een interessant en actueel onderwerp te praten.’

Beiden woonden de KLW-bijeenkomst ‘Versnellen op Klimaat’ bij. Lotte blikt terug: ‘Het ging over de KringloopWijzer en het sluiten daarvan, de uitstoot van broeikasgassen en hoe je daar op kunt sturen. Erg interessant en het is bovendien een leuke groep.’
Joran was bij maatschap Uenk in Gendringen. ‘Het was een mooi bedrijf om te zijn met daarnaast een goed inhoudelijk programma.’

Joran Veerbeek.


Ook van Loeren bij de Boeren op 15 september, waarbij ze twee bedrijven bezochten, staken de studenten ze naar eigen zeggen veel op. Joran: ‘Het is een goede combinatie om een bedrijf te bezoeken, daar rond te kijken en nieuwe informatie te horen.
Lotte ervaarde hetzelfde: ‘Kijken op andere bedrijven is altijd boeiend. De bedrijven waar ik was, hadden bijvoorbeeld veel kruidenrijk grasland in het areaal en een bedrijf had druppelirrigatie in de mais aangelegd. Tijdens zo’n dag hoor en zie je veel en door met andere boeren te praten, leer je altijd weer iets.’
Ze hoopt ooit het bedrijf van haar ouders over te nemen, al vaart ze daar niet blind op. ‘Ik blijf open kijken naar andere bedrijven en mogelijkheden. Maar werken tussen de koeien is echt wel mijn droom.’

Wil je meer weten over de samenwerking tussen VK-Oost en het Zone.college?

Neem gerust contact met ons op: info@vruchtbarekringloopoost.nl