Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Zone.college zoekt gastbedrijven voor studenten

Deel dit bericht


Het Zone.college is op zoek naar (VKA-)bedrijven die tegen vergoeding twee keer eerstejaarsstudenten van de opleiding veehouderij en loonwerk van het Zone.college in Doetinchem op hun bedrijf willen ontvangen voor een bedrijfsbezoek. Bedrijfsbezoek op dins- of woensdag

Het is nu het tweede jaar dat ook de eerstejaars op een dins- of woensdag op bedrijfsbezoek gaan bij een melkveehouder of loonwerker in de Achterhoek. De jongeren, twee groepen van 23 studenten, bezoeken elf middagen een bedrijf en zijn daarnaast voor de praktijkonderdelen op Agro-innovatiecentrum De Marke. Tijdens de bedrijfsbezoeken krijgen ze een opdracht mee en is een docent aanwezig.
Klik hier voor een video-impressie van een bedrijfsbezoek: Ontwikkelingen in de sector

De bedrijfsbezoeken zijn een mooie manier voor de eerstejaars om een breed beeld te krijgen van alle nieuwe ontwikkelingen in de sector. Het gaat hierbij om de vakken Bodem, Bemesting, Telen Voedergewas en Graslandbeheer.  Tweedejaars studenten draaien mee tijdens VKA-studiegroepen om zo nog meer de diepte in te kunnen gaan. 

Sta je ervoor open en lijkt het je leuk om de Zone.studenten te ontvangen op jouw bedrijf voor één van deze thema’s? Jouw ureninzet wordt vergoed.

Neem contact op met onderwijscoördinator joanne.malotaux@wur.nl of via tel. 06 41 34 66 22.