Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Win gratis demo grondbewerking met invullen enquête VKO over onderwerken vanggewas

Deel dit bericht


Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) wil ervaringen en kennis van agrarische ondernemers met het onderwerken van vanggewassen in kaart brengen. Dat doen ze met een enquête, waaraan ook VKA-leden mee kunnen doen. Deelnemers maken kans op een gratis demonstratie grondbewerking op een eigen perceel.
Vul de enquête vóór 1 maart 2022 in en maak kans op één van de onderstaande demonstraties.

  • Mechanisch onderwerken van vanggewas door een loonwerker op een van jouw percelen
  • Teeltbegeleiding met expert bij mais met minder of zelfs zonder chemie
  • Ervaring opdoen met andere teelten (bijv. sorghum, vanggewasmengsels of kruidenrijkgrasland)
  • Ervaring opdoen met een demoveld met ecoploeg

Klik hieronder voor de VKO-enquête:

 

 


Actievoorwaarden: Iedereen mag deelnemen aan deze enquête. Door in de enquête aan te geven waar je kans op wilt maken, doe je mee aan de loting voor één van de demonstraties op maximaal 5 ha. VKO is vrij voor het inzetten van een andere loonwerker dan jouw eigen (hangt af van de situatie). Ben jij één van de winnaars, dan wordt medewerking op het gebied van communicatie verwacht.