Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Werkbezoek LNV aan de Achterhoek en Twente

Deel dit bericht


Aleid Diepeveen en Michel Berkelmans waren dagvoorzitters en tevens de vertegenwoordigers van de experimenteergebieden Achterhoek en Twente tijdens het LNV-werkbezoek op 3 februari. Op De Marke in Hengelo hebben beiden die dag van beide gebieden de agenda’s gepresenteerd.

Tijdens het ochtendprogramma heeft de Achterhoek laten zien wat er al is gedaan de afgelopen jaren, waar we in de regio mee bezig zijn en vooral wat de Achterhoek de komende jaren wil bereiken. Hierover werd geïnformeerd en gediscussieerd.


Speerpunten in de regio


• Mineralenkringloop: bemesting, mestverwerking en kunstmestvrij

• Water & Klimaat o.a. bodemverbetering

• Precisielandbouw: sensoring, robotica

• Verdienmodel: toekomstgericht sturingsmodel voor de boer

• Ketensamenwerking oa biobasedmaterialen en varkenshouderij

Praktijkvoorbeelden als de pilot samenwerking akkerbouw en melkveehouderij, kunstmestvrije Achterhoek, Markemodel, systeem NH3 Stikstof emissie monitoring, klimaatbestendige melkveehouderij en de BES pilot zijn deze ochtend gepresenteerd.

De oproep om de betrokkenheid van LNV te intensiveren, budget vrij te maken voor vraag-gestuurde ontwikkelingen en het advies om de resultaten uit de Achterhoek (en andere gebieden) te benutten voor beleidsvorming werden tijdens het werkbezoek aan de kaak gesteld.

Als dé innovatieregio van Nederland is de Achterhoek op zoek naar meer ontwikkelingsruimte en met die boodschap is het ochtendprogramma afgerond. We verwachten aan deze gesprekken een vervolg te geven, en elkaar vaker te ontmoeten over verschillende onderwerpen.

Tijdens het middagprogramma hebben de Land Bouwers de versnellingsagenda van Twente gepresenteerd.