Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Werkbezoek Gelders gedeputeerde Harold Zoet aan de VKA en De Marke

Deel dit bericht

Gedeputeerde Harold Zoet bracht op 9 augustus een werkbezoek aan de VKA en agro-innovatiecentrum De Marke. De VKA heeft onder andere laten zien en toegelicht dat de vereniging onderzoek en praktijk met elkaar verbindt en dat de VKA-leden in staat zijn een beweging in gang te zetten. Boeren leren van boeren. Benieuwd wat nog meer besproken is tijdens het werkbezoek?


Op het programma stond een kennismaking met de VKA en agro-innovatiecentrum de Marke. Namens de VKA waren Ellen Severt en Anneloes Fleerkate aanwezig.

Zwier van der Vegte van Agro-innovatiecentrum de Marke liet aan de hand van de verschillende projecten en onderzoeken zien aan welke vraagstukken wordt gewerkt en dat dit ook met de sector gebeurt. Hierbij werden ook de (on)mogelijkheden in wet- en regelgeving besproken.

Met de gedeputeerde werd verder gesproken over het sturen op doelen, met als voorbeelden het Markemodel en de BES-pilot. Deze twee projecten hebben laten zien dat doelsturing werkt als de verantwoordelijkheid bij de ondernemer ligt, maar ook dat de dialoog belangrijk is.

De ochtend werd afgesloten met een oproep aan Zoet om het lerende netwerk van de VKA met de reeds behaalde (en nog te behalen) resultaten te benutten in zijn werk.

Gelders gedeputeerde Harold Zoet.