Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Webinar Het Markemodel: belonen en waarderen van duurzame landbouw

Deel dit bericht

Webinar Het Markemodel

Op maandag 29 maart 2021 presenteren VALA en VKA Het Markemodel, een nieuw sturingsmodel voor duurzame landbouw. Zij doen dit tijdens een live webinar van 12.00 – 13.00 uur. Het Markemodel wil een antwoord zijn op de gebreken van het huidige sturingsmodel voor duurzame landbouw. Het Markemodel in een notendop: regionale netwerksturing op kwaliteitsdoelen door boeren te waarderen voor bewezen prestaties.

Naast de presentatie van het model zoomen we tijdens het webinar in op ‘de olifant in de kamer’: het stapelen van beloningen. Er wordt veel over gesproken, maar er gebeurt nog weinig. Hoe doe je dat, beloningen stapelen? Wat zijn de (on)mogelijkheden? Wat is het perspectief? Deze vragen bespreken we vanuit drie perspectieven: de markt, de overheid en de boeren. Dit webinar is bedoeld voor boeren, bestuurders, beleidsmakers, belangenbehartigers en een ieder die zich betrokken voelt bij een toekomstbestendige landbouw in ons land.

Hoofdlijn van het programma

 • Gespreksleider Stefan te Selle (bestuurder VKA en melkveehouder)
 • Professor Marko Hekkert (Universiteit Utrecht): Wat belemmert de boer op zijn weg naar duurzame landbouw?
 • Presentatie Markemodel door Carel de Vries (projectleider)
 • Interviews en paneldiscussie over de (on)mogelijkheden van het belonen van boeren voor een duurzame bedrijfsvoering. De panelleden:
  • Bas Roelofs (directeur Nederland van FrieslandCampina)
  • Jan Sevenster (manager GLB-beleid, ministerie van LNV)
  • Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur)
 • Afsluiting door de voorzitters van VALA en VKA: Dick Looman en John Koeleman

Deelnemen?

U kunt het webinar bekijken en terugkijken via onderstaande link:

Webinar Markemodel (medialive.nl)

Ook kunt u zich aanmelden voor het gratis webinar door uw e-mailadres door te geven via achterhoek@vruchtbarekringloop.nl o.v.v. webinar.

Tijdens het webinar kunt u via de chatfunctie vragen stellen, die we zoveel mogelijk nog tijdens het webinar proberen te beantwoorden. Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt kort voor aanvang een e-mail met link en verdere instructies.