Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Webinar Het Markemodel: belonen en waarderen van duurzame landbouw

Deel dit bericht

Op maandag 29 maart 2021 presenteerden VALA en VKA tijdens een live webinar Het Markemodel, een nieuw sturingsmodel voor duurzame landbouw. Het Markemodel wil een antwoord zijn op de gebreken van het huidige sturingsmodel voor duurzame landbouw. Het Markemodel in een notendop: regionale netwerksturing op kwaliteitsdoelen door boeren te waarderen voor bewezen prestaties.


Stefan te Selle (bestuurder VKA en melkveehouder) leidde het webinar met als globaal programma:

  • Presentatie Markemodel door Carel de Vries (projectleider)
  • Interviews en paneldiscussie over de (on)mogelijkheden van het belonen van boeren voor een duurzame bedrijfsvoering. De panelleden:
    • Bas Roelofs (directeur Nederland van FrieslandCampina)
    • Jan Sevenster (manager GLB-beleid, ministerie van LNV)
    • Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur)

Naast de presentatie van het model zoomden we in op ‘de olifant in de kamer’: het stapelen van beloningen. Er wordt veel over gesproken, maar er gebeurt nog weinig. Hoe doe je dat, beloningen stapelen? Wat zijn de (on)mogelijkheden? Wat is het perspectief? Deze vragen werden besproken vanuit drie perspectieven: de markt, de overheid en de boeren.

Voorzitters van VALA en VKA, Dick Looman en John Koeleman, sloten het webinar af.

Bijna 250 boeren, bestuurders, beleidsmakers en belangenbehartigers melden zich aan voor het webinar. Tijdens het programma konden de kijkers via de chatfunctie vragen stellen. De meer dan honderd vragen proberen we zo snel mogelijk te beantwoorden. Iedereen die zich heeft aangemeld, ontvangt via een e-mail de antwoorden. Ook kunt u deze straks vinden op onze website.

Webinar gemist of terugkijken?

Heb je het webinar gemist of wil je het nogmaals bekijken?
Bekijk hieronder het webinar.


Dit webinar is mede mogelijk gemaakt door: