Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Webinar 3: ‘Verdienmodellen van inspirerende bedrijven’

Deel dit bericht

VKA Inspiratiemaand ‘Hoe verdien jij je brood in 2021’


Afsluitend VKA-webinar over inspirerende melkveehouders en nieuwe verdienmodellen

Marijn Dekkers (Rabobank) en Joan Beernink (VKA)

Het was VKA-bestuurslid Joan Beernink die samen met Jeen Nijboer en Marijn Dekkers van de Rabobank die op vrijdag 29 januari de uitsluiting van de VKA-Inspiratiemaand voor zijn rekening mocht nemen. Onderwerp van het afsluitende webinar was ‘Verdienmodellen van inspirerende bedrijven.’ Net als de eerste twee, mocht ook het laatste webinar wederom op veel animo rekenen: ruim 130 personen namen online deel.

Na een introductie van Joan nam Marijn Dekkers, sectorspecialist Melkvee bij de Rabobank, het woord. Hij ging onder andere in op het rendement in de melkveehouderij en wat een koe meer kost. ‘Een koe extra melken kost al snel 40.000 euro’, legde hij uit. ‘Om de verduurzaming in de sector te betalen, zijn de opties vermarkting, verbreding of verdere schaalvergroting mogelijkheden. Dit vraagt om versterkt ondernemerschap’, was zijn boodschap.

Jeen Nijboer (Rabobank)

Inspirerende video’s

Jeen Nijboer, projectmanager Food & Agri, nam de kijker mee in een korte presentatie over de visie van de bank op een toekomstbestendige sector en de rol van de Rabobank hierin. Ook lichte hij de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij toe.
Inspirerende video’s die getoond werden waren van Tom en Bart Grobben die naast hun melkveebedrijf sojamelk van Twentse bodem in de markt zetten, Gerwin Bruggink van pannenkoekenrestaurant en kaasmakerij De Hermienehoeve in Winterswijk en Jan Willem Breukink uit Brummen die uiteenzette op welke manier zonne-energie als verdienmodel op zijn melkveebedrijf in elkaar steekt.

V-stapel

Naast het beantwoorden van vragen dia via de live-chat binnen kwamen, werden 3 polls  tijdens het webinar aan de kijkers voorgelegd. Deze gingen ook in op nieuwe verdienmodellen voor de melkveehouderij. Zo werd de vraag gesteld welk verdienmodel, naast het vermarkten van melk en vlees, het meeste perspectief heeft voor de melkveehouder. Is dat het vermarkten van producten, verduurzamen, verbreden, verder optimaliseen of het versterken van de samenwerking? Joan vatte de opties, die allen de beginletter ‘V’ hadden, treffend samen in de zogenaamde ‘V-stapel’. De kijker gaf aan veel heil te zien in verduurzaming (50%) en optimalisering (27%). Als antwoord op de poll welke van deze opties het beste zou passen bij de veehouder zelf, antwoordde 35% dat dit verduurzaming is. 28% vinkte hier de optie optimaliseren aan. Voor vermarkten koos 7%, en voor 4% bleek verbreding de meest passende optie.  
Op de pollvraag welke factoren bepalend zijn voor het versterken van het verdienmodel voor de melkveehouder sprongen de opties ondernemerskwaliteiten (40%) en samenwerking en krachtenbundeling in de keten (33%) er het meest uit. Andere aanvinkmogelijkheden waren steun, beleid en borging en de vraag uit de markt beïnvloeden.


Polls en chat

Door het inzetten van diverse polls werden de kijkers actief bij het webinar betrokken. Via de chatfunctie kwamen veel vragen en opmerkingen van kijkers binnen voor de tafelgasten. Een deel hiervan werd door gespreksleider Stefan tijdens het webinar ingebracht. De vragen en opmerkingen die niet behandeld zijn, zijn binnenkort te vinden op de website www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl

Webinar gemist of terugkijken?

Heb je het webinar gemist of wil je het nogmaals bekijken?
Bekijk hieronder de video.