Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Webinar 3/4 KLIMEA: Verbeteren van het vochtbergend vermogen van de bodem

Deel dit bericht

Het verbeteren van het vochtbergend vermogen van de bodem en de mogelijkheden van andere gewassen stond centraal tijdens het derde lunchwebinar in het kader van het project KLIMEA. Zwier van der Vegte van Agro-innovatiecentrum De Marke ging nader in op onder andere de onderwerpen organische stof (OS) bij verschillende gewassen, het verhogen van OS in de bodem en bodemleven. Melkveehouders André de Groot uit Laren en Gerrit-Jan Garritsen uit Steenderen gaven vervolgens praktijkvoorbeelden voor bodemverbetering op zand- en kleigrond.


Webinar 3 terugkijken? Klik hieronder.Zwier van der Vegte ging tijdens het webinar nader in op de organische stofbalans. ‘Het vergt een lange adem om het aandeel organische stof te verhogen. 1 procent organische stof extra geeft per ha (25 cm bouwvoor) ongeveer 1.320 kg extra ds-opbrengst, 7 mm extra vochthoudend vermogen, meer en actiever bodemleven en 25 kg hogere stikstoflevering.’


Hij benoemde pendelaars en schimmels om het bodemleven te stimuleren en zette uiteen dat een gevarieerd en ruim teeltplan belangrijk is. Ook stipte hij het belang van een geslaagde groenbemester aan. ‘Gebruik droogteresistente grassen en gewassen. Het mooiste is een mengsel van gras, graan, vlinderbloemigen en een penwortel.’


Tijdens het webinar werden een aantal pollvragen voorgelegd over onder andere het belang van bodemverbetering, aangepast teeltplan en de inzet van maatregelen om de bodem te verbeteren.

Ervaringen uit de praktijk kwamen van melkveehouders André de Groot uit Laren en Gerrit-Jan Garritsen uit Steenderen. Ze gingen in op bodemverbetering op zand- (André) en kleigrond (Gerrit-Jan).

Webinar 4 over hittestress

Op donderdag 4 juli staat het laatste KLIMEA-webinar op de agenda. Onderwerp is dan: ‘Verminderen van hittestress bij koeien.’ Bertho Boswerger van ForFarmers gaat in op welke maatregelen bijdragen aan minder hittestress en melkveehouder Barbara Thomassen uit Ruurlo vertelt over aanpassingen en ervaringen bij het verminderen van hittestress in de praktijk.

–> MELD JE HIER AAN VOOR WEBINAR 4

Bekijk hier de andere twee webinars terug: