Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

WaterWijsBoeren gaat verder bij de VKA

Deel dit bericht

Op maandagavond 28 augustus vond een zomerbijeenkomst WaterWijsBoeren (WWB) op agro-innovatiecentrum De Marke plaats. WWB wordt vanaf september voortgezet bij de VKA. 
De aanwezigen werden hier deze avond nader over geïnformeerd. 


In het project Waterwijs Boeren Gelderland gaan boeren in de grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen de uitdaging aan om de nitraatuitspoeling naar het oppervlakte- en grondwater te verminderen.

De samenwerkende gebiedspartijen in WaterwijsBoeren zijn Provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, Vitens en LTO. Zij maken het mogelijk om de kennisdeling aankomend seizoen te volgen via de de verenging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA).



Vervolg binnen de VKA

Naast het leerprogramma dat de VKA aanbiedt, zal er voor deze groep boeren een kennisgroep worden opgestart. Belangrijk is dat deelnemers zelf meedenken over de vraagstukken die hier aan bod komen. De kennisgroepen en de individuele begeleiding die hierbij horen worden voor de akkerbouwers verzorgd door Gerard Meuffels (M-Arc) en voor de melkveehouders door Rick Willemsen (Groeikracht).

Met de voortzetting bij de VKA wordt ook de voortzetting van de N90- en N30-metingen geborgd in de drie gebieden.
Kortom: een mooie kans om kennisdeling tussen agrariërs in groepsverband voort te zetten en samen te blijven leren!

Een ander deel deze avond was van inhoudelijke aard. Zwier van der Vegte nam de aanwezige melkveehouders, akkerbouwers en grondgebruikers mee langs de proefvelden en door de stal en informeerde hen over de ontwikkelingen en resultaten op De Marke.