Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Waterschap verlengt samenwerking met VKA

Deel dit bericht

VKA-bestuursleden en melkveehouders Corine Pleiter en Joan Beernink en waterschapsbestuurder Peter Schrijver ondertekenden op 3 maart 2020 de overeenkomst waarmee Waterschap Rijn en IJssel partner blijft binnen Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). Goed nieuws! Gezamenlijk werken we aan een duurzame en vitale agrarische sector.

Naast 350 melkveehouders en 20 loonwerkers en waterschap Rijn en IJssel doen ook andere partners mee zoals LTO Noord, ForFarmers, Vitens, Rabobank, Friesland Campina, Countus en de provincie Gelderland/8RHK ambassadeurs. Landelijk heeft de VKA een voorbeeldfunctie, waardoor ook elders in het land vergelijkbare initiatieven zijn ontstaan. Waterschapsbestuurder Peter Schrijver: “Een verdere samenwerking met de VKA sluit naadloos aan op de uitwerking van onze Klimaatstrategie en Strategie Schoon en Gezond water. De VKA biedt ons waterschap en anderen een goed netwerk om nieuwe projectinitiatieven met de praktijk op te pakken en kennis uit te bouwen op het gebied van kringlooplandbouw, schoon water en klimaatadaptatie. Daarom blijft Waterschap Rijn en IJssel de VKA in deze nieuwe opzet de komende drie jaren ondersteunen.”