Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Vul je KringloopWijzer in!

Deel dit bericht

Heb jij de gegevens voor het invullen van de KringloopWijzer al paraat?

Voor de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers en voor de deelnemende melkveehouders is de KLW erg belangrijk. In de studiegroepen worden de resultaten vergeleken en wordt daarmee inzicht in de bedrijfsvoering van het eigen bedrijf verkregen.

In maart/april bekijk je in jouw studiegroep aan de hand van de KLW-cijfers wat goed gaat op jouw bedrijf en waar ruimte is voor verbetering. Om dat goed te kunnen doen is een goede analyse en verwerking van de gegevens nodig. Deze wordt volgens goed gebruik uitgevoerd door onderzoeker(s) van De Marke. Dit jaar zal dit vooral worden gedaan door junior onderzoeker Jur Eekelder onder toeziend oog van Gerjan Hilhorst. 
Dat komt goed, tenminste als je als studiegroepdeelnemer de KringloopWijzer op tijd aanlevert. Je studiegroepbegeleider geeft aan wanneer der KLW uiterlijk binnen moet zijn, maar mogelijk al in februari dus.

Praktische tips

In de laatste Praktijkflits van de VKO (Vruchtbare Kringloop Overijssel) deelde studiegroepbegeleider Alida Hoolsema enkele praktische tips om je goed voor te bereiden op het invullen van de KLW. Graag verwijzen we naar dit nuttige artikel.

Nuttige links

Met dank aan VKO!