Vragen en antwoorden (Q&A) webinar Het Markemodel

VKA is een lerende netwerkorganisatie. Het faciliteren van het leren en helpen ontwikkelen van de boerenleden is de kerntaak van de vereniging. Jaarlijks wordt een mooi leerprogramma opgesteld welk in september met de Inspiratiedag begint en wordt opgevolgd door studiegroepbijeenkomsten en themabijeenkomsten.