Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Volle zaal bij praktijkavond eiwitrijke gewassen

Deel dit bericht

VK-Oost trapte het jaar af met een praktijkavond over eiwitrijke gewassen, verzorgd door Remco Woertman van Dumea Agro. Bij de Melktap in Geesteren (Gld.) zat op 10 januari de zaal vol aanwezigen die meer kwamen te weten over de uitdagingen en aandachtspunten bij de teelt van onder andere stokbonen in de mais, luzerne, veldbonen en erwten.

Remco nam de aanwezigen mee het telen van eiwitrijke gewassen, zoals teelteisen aan de bodem, onkruiddruk (afmaaien/aftoppen kan bij sommige gewassen een oplossing zijn), oogst, conservering, voederwaarde-bepaling en inpassing rantsoen.

Bij de oogst wordt de laatste jaren een toename van dorsen van het gewas gezien. Dit is vooral toe te rekenen aan de toename van eiwitrijke gewassen die als krachtvoervervangers worden geoogst. Maar bij de oogst van eiwitrijke gewassen komen ook andere aandachtspunten voorbij. Voorbeelden zijn dat de luzerne te lang of te houtig is, de oogst meer tijd kan kosten en bij de teelt van eiwitrijke gewassen er meer risico’s zijn op boterzuur.


Ook is conserveren van eiwitrijke gewassen lastiger, aldus Remco. Hij ging in op de vragen bij welke suiker/ruw-eiwitverhouding welke wijze van inkuilen hoort, welke fases bij conservering horen en welke risico’s en verliezen op kunnen treden.


Ook kwam aan bod dat het analyseren van mengteelten en nieuwe gewassen om een andere methode van analyseren vraagt dan de standaard NIR methode. Belangrijk is om hierbij goed te overleggen met de monsternemer en/of specialist, want juiste bemonstering is van belang voor het rantsoen, de BEX en de KringloopWijzer.


Conclusie van de avond was, net als afgelopen zomer tijdens de bijeenkomst over lupine, dat er nog veel uitdagingen liggen in het telen, oogsten, conserveren en bemonsteren van eiwitrijke gewassen.

Wil jij ook eens vrijblijvend aansluiten bij een bijeenkomst van VK-Oost? Dat kan! Bel of app naar Anne Groot Zevert via tel. 06 83 79 10 94 of mail naar info@vruchtbarekringloopoost.nl