Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKO-enquête: Machinaal onderwerken vanggewas populair 

Deel dit bericht


Ruim zeventig procent van de deelnemers aan de VKO-enquête ‘Hoe werk jij je vanggewas onder?’ werkt het vanggewas machinaal onder. De enquête is ruim 100 keer ingevuld. Ook VKA-leden deden mee.Uit de ruim 100 ingevulde enquêtes kunnen bovenstaande conclusies getrokken worden.


Aanleiding voor de vragenlijst is de jaarlijks terugkerende ‘gele-velden-discussie’. Deelnemers aan de enquête maakten kans op kosteloos ervaring opdoen met chemievrij vanggewas onderwerken. Binnenkort komen we met de groep winnaars in de Achterhoek bij elkaar en worden ervaringen uitgewisseld. Hierover leest u binnenkort meer.

Uitsluitend mechanisch

Bijna driekwart van de respondenten (74,2%) geeft via de vragenlijst aan uitsluitend mechanisch het vanggewas onder te werken. De schijveneg, ploeg, frees en cultivator zijn de meest gebruikte machines hiervoor. Een kleine 20 procent zet chemie in voordat het vanggewas wordt ondergewerkt. Hierbij wordt aangegeven dat er voornamelijk (mits de weeromstandigheden het toelaten) binnen twee weken na het doodspuiten van de gewassen weer ondergewerkt wordt.

Engels/ Italiaans raai is favoriet

Van de respondenten zaait 40% vanggewas in als onderzaai en meer dan de helft zaait het direct na de oogst in. Als vanggewas wordt het meest Engels/Italiaans raaigras gebruikt, 64% zaait dit in. Op de tweede plek komt rogge. Bijna 90% van alle ondervraagden geeft aan dat zij ze vanggewas inzaaien op zandgrond.