Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA verwelkomt AgruniekRijnvallei als zilveren partner

Deel dit bericht


De VKA is in de vorm van een zilveren partnerschap een samenwerking aangegaan met coöperatie AgruniekRijnvallei. Beide partijen hebben veel vertrouwen in het elkaar versterken op het gebeid van kennis en ervaring over kringlooplandbouw, zoals bemesten en ruwvoerbenutting, de uitwisseling van teeltkennis en kennis over de biologische sector. 


VKA-secretaris Maarten Harmsen biedt het partnerschap veel kansen voor de VKA en haar leden. ‘Voor de VKA als lerend netwerk voor de landbouw in de Achterhoek zien we in AgruniekRijnvallei een goede en waardevolle partner. De coöperatie heeft veel kennis over extensieve en biologische bedrijfsvoering en ook de teeltkennis vanuit AR Plant is een goede aanvulling voor de expertise die er bij de VKA en haar leden al is op dit gebied. Samen gaan we aan de slag met mogelijkheden in de regio.’

VKA-secretaris Maarten Harmsen (l) en Wim Kraaijenbrink, manager Biologisch bij AgruniekRijnvallei.

Volgens Johan Schuttert, commercieel directeur van AgruniekRijnvallei, past de positieve insteek van de VKA over het agrarische ondernemerschap goed samen. ‘Wij kijken graag naar mogelijkheden, de continuïteit van de agrarische sector. We zijn daar positief over en trekken graag samen met de boeren op om die mogelijkheden te blijven verkennen en daar mee aan de slag te gaan. Die missie straalt ook de VKA uit en dat spreekt ons erg aan.’

Van elkaar leren

Als voorbeeld noemt hij de discussie over het gebruik van glyfosaat. ‘De maatschappelijke weerstand is groot en juist daarom is het positief dat de VKA samen met de boeren onderzoekt wat alternatieven zijn en hoe dat uitpakt in de praktijk. Die kennis vervolgens delen en van elkaar leren is daarbij natuurlijk erg belangrijk.’

Actieve bijdrage

De komende periode gaat AgruniekRijnvallei de VKA met kennis en inspiratie actief een bijdrage tijdens bijeenkomsten van de VKA. ‘Wij kijken er naar uit om samen aan de slag te gaan. Het werkveld in de Achterhoek en Liemers is voor ons bekend terrein. De verschillen tussen de boeren zijn er, maar juist daarom is het interessant om met elkaar de mogelijkheden voor een gezonde agrarische sector op te blijven zoeken.’