Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA velddemo op 20 juni in Winterswijk-Ratum

Deel dit bericht

Op het akkerbouwbedrijf van Liane den Besten in Winterswijk-Ratum houdt de VKA op dinsdagmiddag 20 juni een velddemo voor akkerbouwers en loonwerkers. Aan bod komen grondbewerkingen en nieuwe inzichten en actualiteiten op het gebied van bodem en bemesting.


De velddemo bestaat uit een theoretisch deel en een demo op het veld. Zo staan diverse grondbewerkingen op het programma.

Volgens akkerbouwadviseur en medeorganisator Gerard Meuffels is de velddemo een uitgelezen mogelijkheid om bijgepraat te worden over nieuwe ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot bodem en bemesting. 

Liane den Besten heeft een akkerbouwbedrijf op 100 ha met onder andere zetmeelaardappelen, consumptieaardappelen, pootgoed, suikerbieten, wintertarwe, winterkoolzaad en veldbonen.
Tijdens de demo is op een perceel suikerbieten en consumptieaardappelen een bewerking met ondiep spitten met een spitmachine van Imants en ploegen te zien.

Alie Hissink van Eurofins gaat tijdens de demo in op de Eurofins BijmestMonitor, een combinatie van grond- en gewasonderzoek tijdens het groeiseizoen. Haar bijdrage gaat over bijmesten op het juiste moment en met de juiste hoeveelheid met hulp van deze monitor. Mede omdat steeds kritischer wordt gekeken naar de aardappelteelt op zandgrond in het kader van stikstof kan de inzet van deze monitor interessant zijn.

Op de percelen laat Matheijs Pleijter, veldbodemkundige bij kennis- en adviesbureau Aequator Groen & Ruimte, zien wat het graven van een profielkuil oplevert en wat een profielkuil vertelt over de humushoudende bovenlaag, beworteling van het gewas, de structuur van de grond en hoe het met het bodemleven is gesteld.

De demomiddag duurt van 13.00 tot 16.00 uur.
Het adres is Ratumseweg 31, Winterswijk-Ratum.


Aanmelden kan tot 15 juni 2023 door te mailen naar info@vkachterhoek.nl