Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA-themabijeenkomsten in beeld (4)

Deel dit bericht

VKA biedt voor haar leden een leerprogramma aan. Naast het leren met collega melkveehouders in een vaste studiegroep met vaste begeleider zijn er inspiratiebijeenkomsten en themabijeenkomsten Graag geven we een indruk van de VKA themabijeenkomsten in een serie korte videopresentaties waar een deelnemer en betrokken expert aan het woord komt. De video’s geven een interessant inkijkje in wat onderwerpen van gesprek zijn tijdens de bijeenkomst, wat de ervaringen van deelnemers zijn en welke inbreng de specialist heeft.

‘Inspelen op klimaatverandering’

In de afsluitende video over de vier VKA-themabijeenkomsten zoomen we met Arjan Tolkamp, melkveehouder in Winterswijk-Huppel, en Laurens Gerner van Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) in op het  VKA-thema ‘Inspelen op klimaatverandering.’  Klimaatverandering en in het bijzonder klimaatadaptatie, hoe kan de boer zich aanpassen aan verandering, is een belangrijk thema voor de VKA.

Tolkamp licht toe dat de droogte in 2018, 2019 en 2020 zijn kostprijs 2 cent per kg melk verhoogd heeft. ‘We zitten hier op droogtegevoelige grond. We hebben voer moeten aankopen en zijn de afgelopen jaren gaan beregenen. Dat heeft de kostprijs behoorlijk verhoogd.’

Duikerafsluiter en boerenstuw

Volgens Laurens Gerner is het belangrijk om anders om te gaan met waterbeheer, zeker na de droge jaren en door de klimaatverandering. ‘Dit kunnen we als waterschap niet alleen. We bieden daarom agrariërs maatregelen aan en gaan graag het gesprek aan om samen maatwerk te leveren.’

Tolkamp plaatste twee jaar geleden duikerafsluiters in enkele sloten. Ook is in samenwerking met het waterschap een boerenstuw geplaatst waarmee flexibel water vastgehouden kan worden. Gerner: ‘Op de droogtegevoelige zandgronden kan iedere boer een boerenstuw plaatsen om water in het gebied te houden. Dat werkt heel simpel en de stuw is eenvoudig te bedienen.’

Bodemkwaliteit en waterberging

Tolkamp en Gerner gaan ook in op teeltsystemen en waterbergend vermogen van de bodem. ‘Blijvend grasland en maispercelen afwisselen met gras-klaver is het ideale model om de bodemkwaliteit te verbeteren en het organische stofgehalte op de lange termijn te verhogen’, licht Gerner toe.

Tolkamp vertelt op welke manier hij op zijn bedrijf actief is op het gebied van het vasthouden van water en het verbeteren van de bodemkwaliteit. ‘Door het aanvoeren van compost, het telen van riet-zwenkgras en voederbieten proberen we verbeteringen door te voeren.  Diepwortelende gewassen houden langer stand bij droogte. Dit is voor ons van groot belang om onze ruwvoerpositie op niveau te houden.’

Bekijk hieronder de video:


Ook van de andere drie themabijeenkomsten zijn video’s gemaakt waarbij ervaring en kennis van een boer en expert aan bod komen. Deze worden gedeeld in de Praktijkflits en op de website www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl.