Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA-themabijeenkomst ‘Verbeter je waterbeschikbaarheid’

Deel dit bericht


Enkele VKA-studiegroepen volgden onlangs de uitgestelde themabijeenkomst over waterbeschikbaarheid met gebiedsmakelaar Daniël Nieuwenhuis van Waterschap Rijn en IJssel en Matheijs Pleijter van Aequator. Eén van de conclusies was dat het simpel en effectief is om water vast te houden als je rekening houdt met onder andere natuurlijke watersystemen. ‘Op die manier kun je voorzien waar de effecten ontstaan en kun je praktisch sturen op de omstandigheden in het veld’, aldus Daniël Nieuwenhuis.


Wat kun je als boer, samen met buren en/of samen met Waterschap Rijn en IJssel doen om water vast te houden en beschikbaar te houden? Daniël Nieuwenhuis en Matheijs Pleijter van Aequator Groen & Ruimte gaven de VKA-leden tijdens de thema-bijeenkomst veel praktische inzichten en bewustwording over dit onderwerp. Zo kregen de VKA-leden inzicht in (voldoende) bodemvocht in relatie tot water-, bodemsysteem en bedrijfsmanagement.
De VKA-themabijeenkomst kon in 2021 door corona geen doorgang vinden en werd nu ‘ingehaald.’