Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA-thema-bijeenkomsten weer van start

Deel dit bericht

Een maand geleden zijn de eerste VKA-thema-bijeenkomsten weer van start gegaan. VKA-leden kunnen met hun VKA-studiegroep deelnemen aan één thema-bijeenkomst en in januari of februari aan de tweede. De serie themabijeenkomsten loopt tot en met half februari 2022.


De themabijeenkomsten hebben de volgende vier onderwerpen:

–              Integrale aanpak stikstof en methaan

–              Verbeter je waterbeschikbaarheid

–              Natuurinclusieve landbouw

–              De economie van de efficiëntie

De belangstelling voor de thema’s  ‘De economie van de efficiëntie’ en ‘Integrale aanpak stikstof en methaan’ zijn groot. We lichten hieronder de thema-bijeenkomst Integrale aanpak stikstof en methaan’ kort uit. Wat zijn de ervaringen van de begeleiders en wat zijn de reacties van deelnemers?


Themabijeenkomst ‘Integrale aanpak: stikstof en methaan’

In de VKA-studiegroepen zijn de vermindering van de stikstof- en methaanuitstoot geen onbekende onderwerpen.

‘Een gezamenlijke aanpak is belangrijk. Sommige maatregelen zijn gunstig voor het reduceren van zowel stikstof als methaan. Andere maatregelen hebben hun grenzen of zijn tegenstrijdig aan elkaar of andere duurzaamheidsdoelen. Tijdens de bijeenkomst geven we de achtergrond van stikstof en methaan alsook de bedrijfseigen mogelijkheden om de emissies te beperken, zonder negatief effect op andere doelen’, aldus Zwier van der Vegte, die één van de begeleiders is van deze themabijeenkomst.

Hij merkt dat de deelnemers kritisch zijn over dit onderwerp wat betreft de invulling in de praktijk.

‘Veel is onzeker en de rek is er een beetje uit, komt veel naar voren. Wat betreft stikstof kunnen ze de puntjes op de i zetten, maar wat betreft methaan en klimaat zijn dit maatregelen die niet direct geld opleveren. Daar zijn de deelnemers wat sceptisch over, al zijn de reacties over de technisch-inhoudelijke kant van de bijeenkomst positief en spreken de deelnemers over ‘nieuwe inzichten’ een goede verdieping van de cijfers uit de KringloopWijzer waar aan gewerkt kan worden.’

Hieronder leest u over de inhoud is van de andere drie thema-bijeenkomsten.

Themabijeenkomst ‘Verbeter je eigen waterbeschikbaarheid’

We zoomen in op de gebiedsanalyse in de Achterhoek: water tekort, wateroverlast, hoe zit het met inlaat en waar verdwijnt het water? Welke maatregelen zijn er voor water op het juiste moment? Ervaringen met het programma ‘Elke druppel de grond in’ met bevloeiing van de weide in februari en druppelirrigatie bij warme zomers worden besproken. En welke maatregelen passen bij het gastbedrijf?

Themabijeenkomst ‘De economie van efficiënte; met groene melk meer power?!’

Verdienen we nu al aan efficiëntie, maar wat zijn de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de beloning van duurzaam geproduceerde melk? Geloven we daarin, zetten we er energie op of laten we het over aan anderen?

In deze themabijeenkomst kijken we terug en vooruit. Terug: Verdienen we al met efficiëntie? Hoe presteren we economisch, wanneer we aan de data uit de KringloopWijzer bedrijfsspecifieke normbedragen plakken, waarmee we de marktfluctuaties van voer- en melkprijzen uitschakelen? De deelnemende bedrijven worden volgens deze systematiek doorgerekend voor inzicht in de verschillen in opbrengsten en toegerekende kosten en de verklarende getallen achter de verschillen.

Vooruit: De markt is in zeer beperkte mate gedifferentieerd de afgelopen paar jaar. Denk aan VLOG, Planet Proof, Aware-AH etc. Gaat dit door of hebben we meer vertrouwen in het model van optimalisatie, waarmee we zijn gekomen waar we nu staan? En biedt het nieuwe GLB-beleid met de ecoregelingen soelaas? We voeren onderling het gesprek over het perspectief van de markt en het beleid en bijvoorbeeld het Markemodel, wat de VKA heeft geïnitieerd.


Themabijeenkomst ‘Natuurinclusieve landbouw iets voor jou?’

Er zijn meerdere vormen van natuurinclusieve landbouw denkbaar, passend bij de specifieke bedrijfssituatie. In de themabijeenkomst gaan we in op:

wat is natuurinclusieve landbouw, welke vormen en soorten zijn er, hoe kun je natuurinclusieve landbouw inpassen in je bedrijfsvoering, wat zijn de belangrijkste maatregelen en waar kun je beginnen? Voor de themabijeenkomst hebben we experts uitgenodigd, en worden er voorbeelden gegeven van natuurinclusieve boeren uit de Achterhoek.