Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA-thema-bijeenkomsten najaar 2022: dank voor jullie feedback

Deel dit bericht


De maanden november en december stonden in het teken van de themabijeenkomsten ‘vernieuwend ondernemen’ en verbeteren van het rendement.’ De thema’s zijn afgeleid van de vier kringlopen die door de VKA eerder dit jaar zijn gepresenteerd. Het is een nieuwe werkvorm en wij hebben gemerkt dat dit ook voor de leden nieuw en anders is. Wij waarderen het daarom dat feedback met ons gedeeld is. We nemen dit mee in het nieuw te ontwikkelen leerprogramma. Binnen de VKA is er begin 2022 voor gekozen om een nieuwe visie te presenteren aan de hand van 4 kringlopen, ofwel thema’s. We zetten in op nog meer verdieping, verbreding en inspiratie. Met boeren, loonwerkers, experts en partners willen we in projecten nieuwe kennis ontwikkelen en van elkaar blijven leren.

We willen aan de hand van deze vier kringlopen verder leren en onze bedrijven ontwikkelen, samen met leden en partners. De vier kringlopen zijn:

  • verbeteren van de ecologie
  • verbeteren van het rendement
  • vernieuwend ondernemen
  • verbinding met de maatschappij


Verbeteren van de ecologie
Verbeteren van het redement
Verbinding met de maatschappij
Vernieuwend ondernemen

We maakten deze video om de nieuwe visie te introduceren:

We hebben er voor gekozen om met deze 4 kringlopen een deel van het leerprogramma in te vullen. Met een expert en een uitvoerende, maar ook door projecten te initiëren die weer input leveren voor de studiegroepen.

Tijdens de VKA-Inspiratiebijeenkomst in april 2022 bij ’t Zwaantje in Lichtenvoorde kwamen vier sprekers aan het woord die binnen de VKA betrokken bij één van deze vier kringlopen. 

Tijdens de onlangs gehouden themabijeenkomsten over ‘verbeteren van het rendement’ en ‘vernieuwend ondernemen’, hebben we samen met leden deze twee kringlopen uitgediept.

Aan de evaluaties en feedback die bij de VKA terug kwamen, merkten we dat de sommige leden enthousiast waren en anderen wat positief kritisch terugblikten na afloop van de themabijeenkomst.

De reacties die wij mochten ontvangen waren zeer uiteenlopend, waar de één zeer enthousiast was over de uitstap naar meer het persoonlijke in het ondernemerschap en minder op de cijfers, geeft een ander aan liever verder te gaan op KringloopWijzer-cijfers.

We waarderen de ontvangen feedback en nemen dit mee voor het ontwikkelen van het nieuwe leerprogramma.


Het VKA-bestuur en de -werkorganisatie