Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA sluit partnerschap met Dumea Agro Advies

Deel dit bericht

VKA en Dumea Agro Advies uit Ootmarsum zijn een zilveren partnerschap aangegaan. VKA is verheugd het bureau voor landbouwkundige monsternames- en analyses aan zich te binden. Remco Woertman van Dumea Agro Advies en Stefan te Selle, bestuurder van VKA, zien samen veel kansen om met VKA-deelnemers met nieuwe benaderingen van bemonstering, analyse en advies voor een betere bodemvruchtbaarheid aan de slag te gaan.

Dumea Agro Advies richt zich op landbouwkundige onderzoeken en de analyse van grond, gewas, mest en water. Het hele traject, van bemonstering tot rapportage en advies, voert Dumea Agro Advies in eigen beheer uit. Bij Dumea Agro Advies zijn 8 medewerkers in vaste dienst en wordt met diverse monsternemers op ZZP-basis samengewerkt. Remco Woertman en zijn collega Niek Hesselink zijn bezig met een overname-traject om gezamenlijk eigenaar te worden van het bedrijf.  
Door de samenwerkingsovereenkomst met de VKA stelt Dumea Agro Advies kennis, expertise en uitgebreide analyse-mogelijkheden beschikbaar en draagt het Ootmarsumse bedrijf met alle andere VKA partners bij aan een gezonde toekomst voor de Achterhoekse boer, dier, bodem, lucht, water en omgeving.

Meedenken vanuit de veehouder

Volgens Remco Woertman, die een jongvee-opfokbedrijf heeft in Eibergen, sluiten de werkzaamheden en de visie van Dumea Agro Advies goed aan bij de VKA. ‘VKA is een professionele organisatie die meedenkt vanuit de veehouder. Ook wij staan dicht bij de praktijk en willen graag bijdragen aan het effectief verbeteren van duurzaam water- en bodembeheer en een betere bodemvruchtbaarheid op de Achterhoekse zandgronden. Kennis van de bodem is van groot belang; wat zit er in, wat mist en wat moet eventueel toegevoegd worden om optimale omstandigheden te creëren?’

Geen eenrichtingsverkeer

Dumea Agro Advies heeft ervaring met een nieuwe benadering van bodemvruchtbaarheid. Remco: ‘We hebben veel ideeën over bijvoorbeeld het anders meten van voederwaardes. Om beter te kunnen sturen op eiwit in het rantsoen zijn andere benaderingen nodig. Ook koolstofstabiliteit voor een stabieler organische stofgehalte in de bodem is steeds belangrijker. Net als de veehouders streven we naar behoud, of liefst verhoging, van de (financiële) opbrengst.’
Remco en Stefan verwachten dat de samenwerking geen eenrichtingsverkeer wordt. Ze roepen VKA-deelnemers op om ideeën en suggesties kenbaar te maken. Remco: ‘We zijn een relatief klein bedrijf, maar daardoor makkelijk benaderbaar. We denken en praten graag mee en hopen op een interessante interactie met de VKA en de deelnemers.’

Remco Woertman (rechts) en Niek Hesselink (links)