Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA-project: beloning voor duurzaamheid

Deel dit bericht

‘We willen waardering voor onze inzet voor kringlooplandbouw’.

Dat is wat de VKA-leden twee jaar geleden meegaven aan de groep boeren die de oprichting van de vereniging VKA voorbereidde. Ook zeiden ze: ‘We willen dat de overheid zich minder bemoeit met hoe wij moeten boeren’.  En tot slot zeiden ze: ‘We willen vanuit de praktijk invloed hebben op het beleid dat voor ons wordt bedacht’. Deze drie grote wensen hebben geleid tot een project dat we momenteel in opdracht van het ministerie van LNV uitvoeren. VKA voert dit project uit samen met de VALA, de koepel van agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek. De eerste fase van dit project is bijna afgerond. Daarin maken we het ontwerp voor een compleet nieuw sturingsmodel voor duurzame landbouw met bijbehorende waardering en beloning, gebaseerd op de hiervoor genoemde wensen van VKA-leden. Vijf VKA-leden denken daarbij kritisch met ons mee en een VKA-bestuurder is lid van de projectgroep. Inmiddels werken we aan een tweejarig vervolg op dit ontwerp-project waarbij we in enkele deelgebieden in de Achterhoek dit model in de praktijk willen testen. Het ministerie is enthousiast, dus we verwachten dat het vervolgproject zal doorgaan. Zekerheid krijgen we begin volgend jaar.

In bijgaande video wordt het nieuwe sturingsmodel uitgelegd. Wat vinden jullie, als VKA-leden, daarvan? Is dit de richting die we op moeten? We vernemen graag jullie commentaar en vragen. Als je met ons over dit project in gesprek wil, meld je dan aan voor de video-vergadering op maandagavond  7 december a.s. om 20.00 uur.  Je krijgt na aanmelding een link voor de vergadering toegestuurd. Dick Looman, de voorzitter van VALA, Stefan te Selle, bestuurslid VKA en Carel de Vries, projectleider, gaan dan graag met jullie in gesprek.

Belangstelling?

Meld je dan aan bij Astrid Vossers vóór 7 december a.s. om 12 uur: astridvka@vruchtbarekringloop.nl.

P.s. Ben je deze avond verhinderd, maar heb je opmerkingen of vragen, dan kun je ons altijd een emailbericht sturen op genoemde emailadres.