Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA-lid Robbert Remmelink in Vee & Gewas over de BES-pilot

Deel dit bericht


VKA-lid Robbert Remmelink uit Doetinchem is deelnemer aan de VKA-BES-pilot. In een reportage in Vee & Gewas vertelt hij over zijn motovaties en ervaringen. ‘Door de BES wordt ik uitgedaagd het nog beter te doen.’


Onlangs berichtten we op deze website over de resultaten van de BES-pilot in 2020 en 2021 vanuit de 20 VKA-deelnemers. Melkveehouder Robbert Remmelink kwam in Vee & Gewas aan het woord over zijn ervaringen.

Klik hier voor de online versie van het artikel.


Hij mag door deelname aan de BES meer mest aanwenden op zijn 81 hectare kleigrond: 325 kg stikstof uit dierlijke mest in plaats van de derogatienorm 250 kg. Van stikstof uit kunstmest mag hij 120 kg gebruiken in plaats van 192 kilo per hectare.


In het artikel gaat Remmelink in op het beregenen, waarmee hij een hogere benutting realiseert en daarmee hogere BES-normen.
De melkveehouder licht ook toe hoe hij bemest en hoe hij stuurt op een lagere ammoniakemissie.Remmelink is positief over de BES en hoopt op een vervolg.
‘Het gaat om efficiënt omgaan met dierlijke mest, met minder mineralen van buitenaf goede opbrengsten halen én de ammoniakemissie niet laten stijgen. Ik krijg een boost van de BES, want ik zie dat het mijn kant op komt en dat ik beloond word voor mijn vakmanschap.’