VKA-leden in gesprek over KPI’s kringlooplandbouw

Eind 2021 vonden vier groepsgesprekken plaats met bijna 30 VKA-leden over de landelijke set aan Kritische Prestatie Indicatoren kringlooplandbouw (KPI’s kringlooplandbouw). De VKA-leden waardeerden het om mee te mogen praten over beleidszaken die de hen persoonlijk aangaan. De bijeenkomsten leverden veel discussie en verschillende meningen op.