Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA organiseert met FrieslandCampina workshops Klimaat op VKA-bedrijven

Deel dit bericht

De VKA organiseert samen met FrieslandCampina (FC) Foqus planet-praktijkworkshops bij twee VKA-bedrijven: op 22 juni bij melkveehouderij Beker in Brummen en op 12 juli bij maatschap Uenk in Gendringen. De twee workshops zijn pilots en maken onderdeel uit van een serie van workshops van FC op zestien Foqusbedrijven. De focus ligt op verduurzaming en klimaat.
De VKA hecht aan deze krachtenbundeling in Oost-Nederland en is voornemens dit najaar deze bijeenkomsten weer gezamenlijk op te pakken, mede door de bestaande samenwerking met FC binnen de VKA-kennisgroep Melk en Klimaat en het partnerschap met FC.