Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA Inspiratiemaand! Hoe verdien jij je brood in 2021?

Deel dit bericht

Webinars op maandag 11 januari, woensdag 20 januari en vrijdag 29 januari 2021, van 12.30 tot 13.30 uur

We blikken terug op een roerig jaar, waarin we vanwege de beperkingen om elkaar te ontmoeten toch digitaal met onze leden en partners in contact bleven. Op die manier luiden we ook het nieuwe jaar in.

De geschiedenis leert ons dat in crisistijd de beste ideeën ontstaan. De coronacrisis en de  stikstofcrisis dagen ons wellicht juist uit om het beste uit onszelf en ons bedrijf te halen. Tijdens de inspiratiemaand ‘Hoe verdien jij jouw brood in 2021?’ houdt de VKA drie webinars in de eerste maand van 2021. Met een nieuw jaar in het verschiet geven we inspiratie en praktische inzichten die toepasbaar zijn op uw bedrijf.

Wat kunt u verwachten? Alle drie webinars gaan over verdienmodellen en inkomen genereren, maar we steken ze telkens in een ander jasje. Meerdere praktijkverhalen van melkveehouders in en buiten de Achterhoek geven interessante inkijkjes in het behouden, verstevigen, vergroten en wijzigen van verdienmodellen.

Webinar 1, maandag 11 januari 2021:

‘Een nieuwe kijk op het verdienmodel’

(In samenwerking met VALA)
Benieuwd waar webinar 1 over gaat? Bekijk ter inspiratie het artikel en bijbehorende video “VKA-project: beloning voor duurzaamheid”.

Webinar 2, woensdag 20 januari 2021:

‘Natuur-inclusieve landbouw als verdienmodel?’

(In samenwerking met VALA)

Webinar 3, vrijdag 29 januari 2021:

‘Verdienmodellen van inspirerende bedrijven’

We hopen u te mogen begroeten tijdens onze webinars en samen het nieuwe jaar in te luiden met inspiratie en kennis. Begin januari volgt nadere informatie. Als u zich aanmeldt, ontvangt u een dag voorafgaand aan het webinar een link waarmee u het webinar kunt volgen. Aanmelden kan via https://vruchtbarekringloopoost.nl/inspiratiemaand/