Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA Inspiratiemaand! Hoe verdien jij je brood in 2021?

Deel dit bericht

Webinars op maandag 11 , woensdag 20 en vrijdag 29 januari 2021

De Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) houdt in januari een Inspiratiemaand met als titel ‘Hoe verdien jij jouw brood in 2021?’ Tijdens drie webinars geeft de VKA inspiratie en praktische inzichten over verdienmodellen van melkveebedrijven.

Alle drie webinars, die live te bekijken zijn van 12.30 tot 13.30 uur, gaan over verdienmodellen en inkomen genereren, maar ieder webinar heeft een andere invalshoek. Meerdere praktijkverhalen van melkveehouders geven interessante inkijkjes in het behouden, verstevigen, vergroten en wijzigen van verdienmodellen. Aanmelden kan gratis via https://vruchtbarekringloopoost.nl/inspiratiemaand/ Wat kunnen deelnemers verwachten tijdens de 3 webinars?

Webinar 1, maandag 11 januari 2021:

‘Een nieuwe kijk op het verdienmodel’

(In samenwerking met VALA)
VKA-voorzitter John Koeleman gaat met Carel de Vries, projectleider GLB-pilot en 2 melkveehouders in gesprek over een nieuw en effectief regionaal sturingsmodel voor duurzame landbouw (GLB-pilot), waarbij waardering en beloning centraal staan. Bekijk ter inspiratie het artikel en bijbehorende video “VKA-project: beloning voor duurzaamheid”.

Webinar 2, woensdag 20 januari 2021:

‘Natuur-inclusieve landbouw als verdienmodel?’

(In samenwerking met VALA)
Welke andere of extra stappen kun je nemen voor nieuwe natuur-inclusieve verdienmodellen naast je huidige bedrijfsvoering?
VKA-bestuurslid Stefan te Selle gaat hierover in gesprek met Arie Schoemaker van de VALA, de koepel van agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek. Ook praat hij over het verdienmodel van melkveehouders die inzetten op natuurinclusieve landbouw.

Webinar 3, vrijdag 29 januari 2021:

‘Verdienmodellen van inspirerende bedrijven’

Joan Beernink, VKA-bestuurslid, gaat in op praktijkverhalen van melkveehouders over een nieuw verdienmodel naast hun melkveetak. Ook schuiven tijdens dit webinar Jeen Nijboer, projectmanager Food & Agri, en sectorspecialist Marijn Dekkers van de Rabobank aan om in te gaan op het belang van een goed verdienmodel en de praktijkvoorbeelden van de melkveehouders.

We hopen u te mogen begroeten tijdens onze webinars. Als u zich aanmeldt, ontvangt u een dag voorafgaand aan het webinar een link waarmee u het webinar kunt volgen. Aanmelden kan via https://vruchtbarekringloopoost.nl/inspiratiemaand/