Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA-Inspiratiedag op 8 september

Deel dit bericht

Heeft u woensdag 8 september 2021 al in de agenda genoteerd? Zoals onlangs vermeld in de Praktijkflits vindt op deze dag de aftrap van het VKA-leerseizoen plaats met een Inspiratiebijeenkomst. De titel van de dag is ‘Loeren bij de boeren.’ We gaan elkaar dus weer fysiek ontmoeten op verschillende bedrijven! Lees hier meer over deze dag.

Het VKA leerseizoen voor leden start op woensdag 8 september aanstaande. Het jaarthema luidt: ‘Hoe zit het met uw energie?’ Volgens goed gebruik starten we het leerseizoen met een Inspiratiebijeenkomst. Wat hebben we in petto?

Loeren bij de boeren

We gaan ‘Loeren bij de boeren’ en gaan dus voor het eerst sinds lange tijd weer kijken en elkaar ontmoeten op andere bedrijven. Deelnemers krijgen met hun  studiegroep de mogelijkheid om twee bedrijven te bezoeken, één bedrijf ’s ochtends en één bedrijf ’s middags. Het is dus de bedoeling dat u als studiegroep samen de thema-bedrijven bezoekt.

Vanuit het hoofdthema ‘Voeding’ gaan we tijdens deze dag in op vier invalshoeken:
1. Sturen op laag ruw eiwit in rantsoen
2. Teelt kruidenrijk grasland
3. Bemesting
4. Alternatieve gewassen

Uw studiegroepbegeleider neemt binnenkort contact met u op en samen kiezen jullie twee thema’s voor de inspiratiebijeenkomst. De studiegroepbegeleider geeft de thema’s door aan VKA. Persoonlijk aanmelden hoeft dus niet.


Neem collega-boeren mee!

Wij stellen het op prijs als u collega-boeren meeneemt tijdens de Inspiratiedag. Zij kunnen zich binnenkort aanmelden via de website van VKA. Voor iedere VKA-deelnemer die een nieuw lid aanmeldt én voor iedere nieuwe VKA-deelnemer hebben we een cadeau in petto dat aansluit bij het VKA-jaarthema ‘Hoe zit het met uw energie?’

Nadere info volgt op korte termijn. Houd uw mailbox en brievenbus in de gaten!