Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA informeel in gesprek met medewerkers RVO

Deel dit bericht


Voor de VKA en haar leden is het belangrijk om niet alleen in gesprek te zijn met de samenleving, maar ook met het overheidsbeleid. RVO-medewerkers van het team Europees Betaalorgaan waren op 6 oktober in de Achterhoek voor een bedrijfsuitje, waarbij ze onder andere nader kennismaakten met de VKA, haar werk en de verbinding met GLB-beleid. Het was een goede bijeenkomst met discussie en begrip.VKA wordt regelmatig gevraagd voor presentaties. Verbinding met beleid is voor de VKA belangrijk en dus werd de vraag van RVO om nader kennis te maken met de VKA dankbaar aangenomen.

Namens het VKA-bestuur nam Henri Holster (coördinator projecten VKA) een 25-tal RVO-medewerkers mee in wereld van de VKA. Met (toekomstig) GLB beleid hebben alle melkveehouders te maken. In een aantal VKA-projecten werken we aan de toekomst van de melkveehouderij.

Specifiek besproken zijn de samenwerking melkveehouderij-akkerbouw (een GLB-pilot), het Markemodel en het  KPI-k traject waar boeren in de Achterhoek (ook landelijk) het voortouw nemen om te werken aan nieuw verdienvermogen en sturingsmodel voor de boer. Het idee van stapeling van beloning waarbij ook het nieuwe GLB, denk aan het ANLb en ecoregelingen, een rol gaan spelen, werd met enthousiasme besproken. 

Mogelijk krijgt de ontmoeting een vervolg, we weten elkaar weer een beetje beter te vinden.


Henri Holster