Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA in gesprek met Tweede Kamerleden over kringlooplandbouw

Deel dit bericht

Tijdens een eind november gehouden digitaal werkbezoek van Tweede Kamerleden Thom van Campen (VVD) en Caroline van der Plas (BBB) deed de Achterhoekse kringlooplandbouwsector een dringende oproep om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de Achterhoek als experimenteerregio voor (natuurinclusieve) kringlooplandbouw. De VKA gaf een presentatie en ging met de politici in gesprek.


De afgelopen jaren heeft de sector telkens opnieuw bewezen met vernieuwende oplossingen te kunnen komen voor grote maatschappelijke problemen, zoals stikstof, verdroging en biodiversiteit. Niet voor niets is de regio benoemd tot één van de vijf experimenteergebieden voor kringlooplandbouw door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Toch vraagt de Achterhoek om extra inzet vanuit het Rijk, zodat hier de landbouw van (over)morgen ontwikkeld kan blijven worden.


Agro-innovatieregio

Willem Buunk, dagvoorzitter tijdens het digitale werkbezoek en lid van de Achterhoek Board: “De Achterhoek is bij uitstek de agro-innovatieregio van Nederland. Dit is te danken aan initiatieven zoals de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) en het project Kunstmestvrije Achterhoek. Hierin werken ondernemers, overheden, onderwijs en kennisinstelling al lange tijd met succes samen. We hebben Nederland, maar ook de rest van de wereld, veel te bieden als het over kringlooplandbouw gaat.”

De Achterhoek maakt zich echter, samen met de andere vier experimenteergebieden zorgen over de continuïteit en concrete uitwerking van deze unieke samenwerking met de rijksoverheid. De aanwezigen drongen er bij de Kamerleden op aan dat in het nieuwe regeerakkoord de vernieuwende interactieve aanpak krachtig wordt voortgezet en meer concrete vorm en inhoud krijgt.

Overhandigen notitie

In een aangereikte notitie deden de partijen de volgende oproep aan de politiek:

1.            Verbeter en intensiveer de aanpak met de vijf experimenteergebieden voor kringlooplandbouw, voor meedenken en ontwikkelen van oplossingen voor urgente maatschappelijke opgaven.

2.            Maak budget vrij om in deze gebieden samen te investeren in vraaggestuurde innovatieve ontwikkelingen.

3.            Creëer ruimte in regelgeving om te kunnen experimenteren met nieuwe methodieken en technologieën zoals voor bemesting, gewasteelt, gebruik organische reststromen, inpassing natuur en stalconcepten.

4.            Intensiveer de directe betrokkenheid van LNV bij de uitvoering van de regionale agro-innovatie-agenda door een contactpersoon aan te stellen met mandaat en budget, waarmee snel ‘zaken kunnen doen’.

5.            Benut de Achterhoek en de andere experimenteergebieden voor interactieve beleidsvorming.

Vakmanschap leidend

De aanwezige Kamerleden herkennen de oproep van de Achterhoekse deelnemers. ‘Vakmanschap moet leidend zijn, dat benadrukken we telkens in debatten en bij de ministeries. We moeten dat niet alleen dat zeggen, maar ook controleren dat het gebeurt. Ook al was het werkbezoek digitaal, dit soort werkbezoeken helpen altijd voor het opvijzelen van onze kennis over wat er in de regio gebeurt op gebied van kringlooplandbouw. We zijn ook gebaat bij tussentijds geïnformeerd blijven, dus doe dat vooral en betrek ons daarbij.’