Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA gaat verder als VK-Oost

Deel dit bericht

VK-Oost is de nieuwe naam van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). De naamswijziging is een logische stap in de ambitie om het lerende netwerk uit te breiden naar alle grond-gebruikende agrariërs in Oost-Nederland.


Met de nieuwe naam richt de vereniging zich op een grotere regio en op meer doelgroepen. VK-Oost is er voor melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en andere grondgebruikers op alle grondsoorten in Oost-Nederland.

VK-Oost logo


Tegelijkertijd zal de vereniging haar bestaande focus behouden. VK-Oost blijft een lerend netwerk waarin boeren leren van boeren in een uitdagend leerprogramma en samen kennis ontwikkelen. Zij doen dit in studiegroep-verband en in projecten en kennisgroepen. Opgedane kennis kunnen de leden direct op eigen bedrijf toepassen. Ook bij VK-Oost is de verzamelde kringloopdata bij leden een belangrijke pijler.
VK-Oost is en blijft een laagdrempelig netwerk, waarin een gezellige en gemoedelijke sfeer centraal staat. De vier kringlopen verbeteren van de ecologie, verbeteren van het rendement, vernieuwend ondernemen en verbinden met de maatschappij blijven de basis waar VK-Oost mee werkt, samen met boerenleden, partners en overheden.

Bestuurslid Stefan te Selle deelt gebak uit met daarop het nieuwe logo VK-Oost.

Samen resultaten boeken en kringlopen sluiten
Bestuurslid Edwin Breimer licht toe: ‘VK-Oost staat voor een vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst! We geloven in de kracht van kringlooplandbouw, met een vruchtbare en gezonde bodem, schone lucht en schoon water en in open verbinding met de maatschappij. Nieuw is dat we ons niet meer alleen richten op melkveehouders en loonwerkers in de Achterhoek en Liemers, maar op alle grond-gebruikende agrariërs in Oost-Nederland. Op die manier kunnen we de kringlopen nóg beter sluitend maken en samen resultaten boeken. Met de gezamenlijke resultaten en kennis willen we meer van invloed zijn bij beleidsmakers voor gevraagd en ongevraagd advies. Ook willen we meer zichtbaar zijn in de maatschappij. Daarbij is het belangrijk om een kritische massa te hebben. Nieuw is ook dat VK-Oost zich gaat oriënteren op de mogelijkheden om een individueel leerprogramma aan te bieden aan leden.’

Loeren bij de Boeren
Het nieuwe logo van VK-Oost is vrijdag 15 september, onthuld tijdens het succesvolle evenement Loeren bij de Boeren, dat de VKA dit jaar voor de derde keer organiseerde. De website www.vruchtbarekringloop.nl is gewijzigd in www.vruchtbarekringloopoost.nl en om de naamswijziging te introduceren is een video gemaakt die tijdens Loeren bij de Boeren vertoond is. Ook kregen alle deelnemers een VKA-T-shirt mee naar huis.


Breimer benadrukt dat VK-Oost zich niet alleen richt op de koplopers in de sector. ‘Koplopers zijn en blijven ook nodig bij VK-Oost, maar juist iedere grond-gebruikende agrariër is van harte welkom. Naoberschap vinden we belangrijk, met en voor elkaar, om verbinding te maken, samen te werken en resultaten te boeken. Resultaat geeft voorsprong.’

Boerenbestuur en partners
De VKA ging tien jaar geleden als project van start. Sinds 1 januari 2020 is de VKA een zelfstandige boerenvereniging met een boerenbestuur en inmiddels ruim 330 leden.
Het bestuur van VK-Oost blijft bestaan uit de huidige zeven boerenbestuursleden, maar Breimer sluit niet uit dat daar verandering in komt. ‘Omdat we ons werkgebied en doelgroep uitbreiden, zal een afvaardiging buiten de Achterhoek en Liemers en met akkerbouwers ook aan de orde zijn.’

Gouden partners van VK-Oost zijn Eurofins Agro, LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers, FrieslandCampina, Rabobank, Provincie Gelderland, Countus en Achterhoek Ambassadeurs. Zilveren partners zijn Groeikracht, Dumea Agro, AgruniekRijnvallei en Agrifirm.