Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA-deelnemer Reinders gaat voor een optimale en duurzame bedrijfsvoering

Deel dit bericht

VKA-deelnemer Alex Reinders in Zelhem is één van de deelnemers aan het project Home Made Eiwit in Oost-Nederland. 

De melkveehouder laat al jaren goede resultaten zien in de KringloopWijzer. In dit project gaat hij aan de slag met ‘aandeel van Eiwit van Eigen land’. Hij streeft niet alleen naar verhogen van dit aandeel, maar wil ook graag zijn bedrijf verder duurzaam blijven doorontwikkelen.

Alex Reinders in Zelhem heeft samen met zijn vrouw Dianne een melkveebedrijf op zandgrond in de Achterhoek. Hij heeft het managen van zijn melkveebedrijf goed in zijn vingers. Zijn KringloopWijzer laat jaarlijks  goede resultaten zien als deelnemer aan ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek’. Naast een scherpe eiwitvoeding scoort hij ook goed op het onderdeel veemanagement. Hij levert zijn melk onder het keurmerk ‘On the way of PlanetProof en kan zijn percelen land goed beregenen en beschikt hij over ‘goedkope’ energie, doordat alle daken vol liggen met zonnepanelen. Allemaal factoren die bijdragen aan een goed en stabiel bedrijfsresultaat. ‘Ik streef altijd naar een optimale bedrijfsvoering, waarbij het kostenaspect vaak leidend is’, zegt Alex.

Bedrijf vanReinders
Aantal koeien210 stuks
Jongvee90 stuks
Grasland80 ha
Mais16 ha
10 ha mest voor voer
Intensiteit<17.000

Voor alle deelnemers, zo ook voor Alex Reinders, is uit de KringloopWijzer van 2019 een radardiagram opgemaakt. Deze diagram geeft snel inzicht in de belangrijkste variabelen en knoppen die van invloed zijn op het % Eiwit van Eigen Land. De belangrijkste resultaten op een rij:

Radardiagram van Alex Reinders op basis van de resultaten uit de KringloopWijzer 2019

Radardiagram van Alex Reinders op basis van de resultaten uit de KringloopWijzer 2019


Beweidingsstrategie

Het aandeel grasland beslaat 82 procent. Dit is bijna het maximale, zeker als ze aan de derogatie willen blijven voldoen en hun eigen snijmais willen blijven verbouwen. De huiskavel is ingeruimd voor het beweiden van het melkvee. Door de groeiende veestapel de afgelopen jaren denkt hij erover om zijn beweidingsstrategie aan te passen. En ook de kavelpaden wat verbeteren, zodat ook onder natte omstandigheden in het voor- of najaar de koeien zoveel mogelijk gras zelf uit de wei halen. ‘Dat levert minder verliezen op en draagt bij aan een lagere kostprijs en een hoger aandeel eiwit van eigen land.’

De grasopbrengsten vallen de laatste jaren wat tegen. ‘Niet alleen de opbrengsten maar ook de kwaliteit’, zegt Reinders. ‘We hebben te maken gehad met drie extreem droge zomers. Ondanks dat ze volop hebben beregend viel het resultaat uiteindelijk tegen. Ook de graszode heeft er flink onder geleden. De hoeveelheid en de kwaliteit van het gewonnen ruwvoer, met name  de mais liet vooral in 2018 en 2019 te wensen over. ‘Dit hebben we moeten compenseren met de aankoop van extra krachtvoer (sodagrain), waardoor we in 2019 uitkwamen op 27 kilogram per 100 kilomelk. Ongeveer drie kilo meer dan andere jaren’, merkt hij op.  De gewonnen maiskuil in 2020 is kwalitatief beter. ‘Deze winter melken we een stuk beter. Dat zien we straks terug in de resultaten uit de KringloopWijzer’’, zegt Reinders. Dit komt vooral omdat ze de mais op tijd hebben kunnen beregenen in 2020 door de aanschaf van een extra beregeningsinstallatie.’


Oog voor duurzaamheid

De komende tijd blijft Reinders zich richten op een optimale inzet van zijn productiefactoren. ‘Het is goed om hier duurzaam mee om te gaan. Dat betekent in ons geval dat je de bodem, vee, gewas en mest optimaal benut, zodat zo min mogelijk te maken hebt met verliezen in de kringloop. Een optimale kringloop is niet alleen goed voor het milieu, maar zeker ook voor onze portemonnee.’ Hij denkt dat er in het algemeen  nog veel progressie te halen valt op het onderdeel bodem. ‘Een gezonde bodem is niet alleen de basis voor een goede productie,  maar draagt direct bij een meer bodemleven. En dat is goed voor alles, en zeer zeker ook voor de natuur’, concludeert Reinders.

Reinders in beeld