Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA blikt terug op succesvolle Inspiratiedag ‘Loeren bij de boeren’

Deel dit bericht

Ruim 250 bezoekers waren woensdag 8 september te gast bij in totaal zestien melkveebedrijven tijdens de Inspiratiedag ‘Loeren bij de boeren’ van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). De VKA blikt terug op een succesvolle invulling van dit evenement, waarbij ontmoeting en het delen van vakinhoudelijke kennis en ervaringen centraal stonden.

Foto: Anouk Hemmink.

Deelnemers konden vooraf kiezen uit vier thema’s die te maken hadden met het hoofdthema ‘Voeding’: sturen op een laag ruw eiwit in het rantsoen, kruidenrijk grasland, bemesting en alternatieve voedergewassen. Vervolgens werden zij ingedeeld bij twee van de zestien thema-bedrijven en bezochten ze ’s ochtends en ‘s middags een melkveebedrijf.


Artikel in lokale Achterhoekse weekkant.

De zestien melkveehouders, die allemaal VKA-lid zijn, praatten de deelnemers bij over het thema, over hun bedrijfssituatie en gingen met de aanwezigen in gesprek over ondernemerskeuzes, ervaringen en motivaties. Dit leverde veel interactieve gesprekken en kennisuitwisseling op.
‘Het is inspirerend en nuttig om weer eens bij een collega-melkveehouder op het erf te kijken en met andere boeren ervaringen uit te wisselen’ en: ‘Deze bijeenkomst heeft mij nieuwe praktische inzichten gegeven die ik op mijn eigen bedrijf toe kan passen’, waren enkele reacties van de aanwezige boeren.

Ervaringen uitwisselen

Ook nieuw VKA-bestuurslid Manon Tankink uit Eibergen blikt terug op een geslaagde dag. Het melkveebedrijf van de familie Tankink in Eibergen was tijdens de Inspiratiedag één van de themabedrijven in het kader van het thema ‘laag ruw eiwit in het rantsoen.
‘De aanwezige boeren hebben een rondleiding gehad op ons bedrijf waarbij de rantsoensamenstelling een belangrijk thema was. Goed ruwvoer is een belangrijke basis en in een jaar als deze, met een natte eerste snede, is bijsturen niet even makkelijk, is onze ervaring. Daarover wisselden we ervaringen uit met de aanwezigen. Het leverde de boeren en ook ons interessante praktijkkennis op’, blikt Tankink terug.

In de media

In de media bleef de Inspiratiedag niet onopgemerkt. Vooraf en na afloop werden diverse artikelen gewijd aan de bijeenkomst. Hieronder leest u enkele publicaties:

Artikel in Vee & Gewas over themabedrijf Hendrik Wesselink uit Zelhem.

Foto in Nieuwe Oogst.