Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VKA aanwezig op kennisfestival De Marke

Deel dit bericht

Op Agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo vond zaterdag 9 september een kennisfestival plaats. De VKA was aanwezig op het innovatieplein en ging met de aanwezigen in gesprek over de rol van de VKA in het gebied en in de sector en de beweging die de VKA als boerenvereniging met de leden weet te realiseren.

De open dag besotnd uit een dagprogramma vol kennis, innovaties en praktijkvoorbeelden. Veel kennis werd uitgewisseld op de thema’s kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatrobuuste landbouw en precisielandbouw.

Belangrijke boodschap die in veel van deze gesprekken is meegegeven is: ‘boeren leren van boeren’ en laat kennis die op een locatie als De Marke en/of in andere projecten wordt ontwikkeld landen op het boerenerf.