Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VK-Oost start met kennisgroep ‘Teelt Biobased Bouwmaterialen’

Deel dit bericht

Bij VK-Oost start binnenkort een boerenkennisgroep ‘Teelt Biobased Bouwmaterialen’ die actief aan de slag gaat met het telen van biobased bouwmaterialen. Op 11 juni is hierover een informatieavond. Bouwen met biobased materialen is in opkomst. Er is een grote behoefte vanuit de bouwsector om op deze manier een duurzame invulling te geven aan de woningbouwopgave in de komende jaren. Voor de teelt van deze gewassen wordt gekeken naar agrarische ondernemers.


Opgeven voor de infoavond op 11 juni? KLIK HIER

Voor de teelt van deze gewassen wordt er gekeken naar de agrarische ondernemers. De teelt kan onder andere bijdragen aan natuur, bodemverbetering, het opslaan van CO2 en aan het verdienmodel. Echter zijn de resultaten over de verschillende percelen en boeren erg wisselend.
Ook moet de biobased bouwketen nog verder ontwikkeld op het gebied van teelt, verwerking en toepassing.

Redenen genoeg om dit met een aantal ondernemers verder te verkennen. Binnenkort start daarom een kennisgroep ‘Teelt Biobased Bouwmaterialen’ bij VK-Oost.

 

 

Infoavond op 11 juni

Op dinsdagavond 11 juni wordt er een vrijblijvende informatiebijeenkomst georganiseerd. Op deze avond zal niet alleen informatie over de kennisgroep gedeeld worden, maar zal ook een inhoudelijk programma worden aangeboden.

Opgeven voor de infoavond kan tot 6 juni: klik hier.


Agenda:


1. Welkom en korte kennismakingsronde

2. Mogelijkheden van vezelhennep door Hempflax

3. Ervaringen met vezelhennep en stro in de Achterhoek in 2023 – door Arjan Prinsen

4. CO2-credits: waarde en hoe gaat in zijn werk? – door Arne Eindhoven Samen Biobased Bouwen

5. Organisatie kennisgroep 2024 en afspraken

6. Rondvraag en sluiting

 

Wat gaat de kennisgroep doen?


Deze boerenkennisgroep gaat actief aan de slag met het telen van biobased bouwmaterialen. In een aantal groepsbijeenkomsten worden ervaringen over de teelt en inpassing in de bedrijfsvoering met elkaar gedeeld, onder begeleiding van een studiegroepbegeleider en/of expert. De kennisgroep heeft een looptijd van minimaal 2 jaar.


Voorwaarde voor deelname is dat er ook daadwerkelijk met de teelt van vezelgewassen aan de slag wordt gegaan. Opgedane kennis, ervaring en data worden gedeeld met VK-Oost en uiteraard in de groep. Daarnaast is lid zijn of worden van VK-Oost vereist.

Voor deelname in de kennisgroep is een vacatievergoeding beschikbaar.
Alvast aanmelden voor de kennisgroep kan door een mail te sturen naar info@vruchtbarekringloopoost.nl.

Voor deelname aan deze kennisgroep zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Deze kennisgroep wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners:

Biobased bouwen partners