Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

VK-Oost in de media

Deel dit bericht

In kranten, bladen en online (nieuws)platforms komt VK-Oost regelmatig voor. Zo stond onlangs een interview met Wilry Giesen uit Vethuizen in Boerderij. Ook Nieuwe Oogst, Vee & Gewas en De Gelderlander publiceerden artikelen met en over VK-Oost.


Melkveehouders in de Achterhoek en Liemers leggen met meer organische stof 5 procent meer CO2 vast dan elders in Nederland. ‘Het resultaat van jarenlang goed bodemmanagement’, concludeert Jur Eekelder van VK-Oost.
Lees het artikel in Nieuwe Oogst

  • In Boerderij verscheen een artikel met en over VK-Oost-lid Wilry Giesen in Vethuizen. In verband met autersrechten mogen we het artikel helaas niet volledig plaatsen:


  • De Gelderlander besteedde aandacht aan de samenwerking van Acherhoekse landbouwnetwerken waar ook VK-Oost deel van uitmaakt.
    Lees het artikel hier.

    Ook Vee & Gewas schreef hierover een artikel: Lees het hier.