Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Vitens verlengt samenwerking met VKA

Deel dit bericht


Vanaf 2014 werkt Vitens samen met de Vruchtbare Kringloop Achterhoek aan schoner grondwater. Na een aantal droge jaren is ook de beschikbaarheid van water een belangrijk aandachtspunt geworden. Tijdens droge zomers neemt het grondwatergebruik voor drinkwater en landbouw toe. In de winter is er een neerslagoverschot en dat vult het grondwater aan. In droge jaren is deze aanvulling voor veel gebieden onvoldoende om de gewassen van voldoende bodemvocht te voorzien en er zijn maatregelen nodig om zuinig om te gaan met grondwater, voor het vasthouden van het grondwater en voor het aanvullen van het grondwater. Sinds kort is er een subsidie beschikbaar voor droogte maatregelen. Hier kunt u meer informatie hierover vinden.

Samen met de landbouw, het waterschap en de provincie wil Vitens werken aan een duurzaam watersysteem en aan klimaatadaptatie. Wij zien de samenwerking met de VKA als een belangrijke mogelijkheid om daarvoor de juiste maatregelen te verkennen die passen bij de moderne landbouw. Vitens wil daarom als gouden partner de samenwerking met de vereniging VKA de komende jaren verder vormgeven.

Nieuwe omgevingsmanager bij Vitens

Inez de Leau-Kolkman is sinds september de nieuwe omgevingsmanager bij Vitens voor de regio Achterhoek. Zij neemt de komende tijd de taken over van Toon van Kessel aangezien hij vanaf april 2021 met pensioen gaat.

Inez de Leau-Kolkman