Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Achtergrondinfo deelnemen aan VKA

Programma 2016
Bent u benieuwd welke onderwerpen aan bod komen tijdens de studiegroepsbijeenkomsten van VKA? Ter illustratie volgt hier het programma voor de bestaande studiegroepen van 2016:

 • 1e bijeenkomst: reflectie op drie jaar KringloopWijzer van de studiegroep
 • 2e en 3e bijeenkomst: Vrije keuze onderwerpen waarbij de studiegroep kan kiezen uit de volgende onderwerpen:
  • Farmwalk (graslandbeheer);
  • Maisteelt 2.0;
  • Hoe verbeter ik mijn bodem? (structuur, verdichting en bewerking);
  • Bodemleven (biologie van de bodem: hoe werkt het bodemleven);
  • Optimale benutting van eigen mest.
 • 4e bijeenkomst: thema nog nader in te vullen door projectteam.

Daarnaast wordt u uitgenodigd voor een centrale voorjaarsbijeenkomst eind april, de Melkers voor Morgen-dag op de Marke in juni. Ook kunt u met uw studiegroep een kijkje nemen bij demonstraties en pilots en kunt u deelnemen aan diverse praktijkexperimenten.

Kennisgroepen
Als u verdieping zoekt over een bepaald onderwerp kunt u optioneel deelnemen aan extra kennisgroepen. Er zijn kennisgroepen over:

 • Carbon Footprint: enkele deelnemers van VKA gaan aan de slag met wat de Carbon Footprint nu concreet betekent voor het boerenbedrijf;
 • Precisielandbouw: enkele loonwerkers uit de Achterhoek gaan samen met een VKA-deelnemer (die klant bij hen is) aan de slag met het concreet meten en wegen van de opbrengst van 1 à 2 percelen (gras/mais) en daarop volgend de bemesting op aanpassen;
 • Water: VKA-deelnemers gaan samen met Vitens bekijken hoe de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn voor de Achterhoek kunnen worden gehaald;
 • Bodem: er zijn twee kennisgroepen bodem die in samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel een verdiepingsslag maken met het beheer van de bodem om de gewasproductie en grond- en oppervlaktewater duurzaam te verbeteren. Deze kennisgroepen zijn al vol. 

 

Informatie over de bijeenkomst

De duur van de bijeenkomsten is 2,5 à 3 uur per bijeenkomst. De bijeenkomsten worden op de locatie van een van de studiegroepdeelnemers gehouden. Elke studiegroep heeft een vaste studiegroepbegeleider. Momenteel worden de studiegroepen begeleidt door Dirksen Management Support, Boerenverstand, Accon, Countus, Flynth en Alfa.

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.