Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Deelnemen aan VKA

1. VKA volop in actieWilt u uw bedrijf toekomstproof maken door een betere mineralenbenutting en meer inzicht in de resultaten van uw KringloopWijzer? Bent u benieuwd waar u staat ten opzichte van uw collega-veehouders in de Achterhoek en wilt u graag van hen leren? Schrijf u dan in bij het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers.

De afgelopen drie jaar werkten meer dan 280 melkveehouders in de Achterhoek aan de mineralenefficiëntie van hun bedrijf aan de hand van de resultaten van hun KringloopWijzer. Het project loopt tot 2020 door en er is altijd ruimte voor nieuwe deelnemers.

Wat levert VKA u direct op?
In VKA staan uw eigen cijfers en bedrijfsvoering centraal. Wat past bij uw grond, bedrijf en u om de resultaten van uw eigen KringloopWijzer te optimaliseren? U leert van en met collega’s in studiegroepen en werkt aan een verbeterplan voor uw eigen bedrijf. Als studiegroep experimenteert u in de praktijk door ervaring op te doen met bijvoorbeeld bokashi, voederbieten, grasklaver of micro – organismen. Er zijn per jaar vier studiegroepbijeenkomsten over bijvoorbeeld uw KringloopWijzer, uw N90-meting, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, benutting van mest en nog meer onderwerpen. De duur van een bijeenkomst is 2,5 à 3 uur. De bijeenkomsten worden bij een van de studiegroepdeelnemers gehouden. Elke studiegroep heeft een vaste studiegroepbegeleider.

Kennisgroepen
Uit elke studiegroep doet een deelnemer mee aan een van onze kennisgroepen. Kennisgroepen verdiepen zich, maken een nulmeting om vervolgens maatregelen ter verbetering door te voeren. De opgedane kennis wordt via korte emailberichten (Praktijkflitsen) verspreid onder de deelnemers. Er is een kennisgroep Bodem, Waterkwaliteit en Melk & Klimaat. Voor de kennisgroep Melk & Klimaat zijn de carbon footprint per bedrijf berekend en er is een plan per bedrijf om de carbon footprint te verbeteren.

Kosten en aanmelden
Deelname aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek kost u €300,- per bedrijf per jaar. Daarmee neemt u deel aan de meest innovatieve en duurzame ontwikkelingen in de Achterhoek op dit moment! U kunt zich aanmelden via de knop hieronder. Wilt u uw hele studiegroep opgeven? Ook dat kan via hetzelfde aanmeldformulier.

aanmelden1