Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Visie VK-Oost

Lerend netwerk van de landbouw in Oost-Nederland

De vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost) is een lerend netwerk van en voor de landbouw in Oost-Nederland.

VK-Oost zet zich samen met leden, partners, experts en overheden in voor een beter perspectief en bestaansrecht voor de grondgebonden landbouw op alle grondsoorten in Oost-Nederland.

Zij doet dit door proactief in te spelen op de wensen en eisen van de samenleving en de markt. In groepsverband en in projecten wordt nieuwe kennis ontwikkeld en leren boeren van elkaar.

VK-Oost is een platform voor versterking van de vier kringlopen:

  • verbeteren van de ecologie;
  • verbeteren van het rendement;
  • vernieuwend ondernemen en
  • verbinden met de maatschappij.

VK-Oost, voorheen VKA, begon in 2013 als project en is sinds 1 januari 2020 een zelfstandige boerenvereniging met een boerenbestuur.

Verbeteren van de ecologie

verbeteren van het rendement

vernieuwend ondernemen

Verbinden met de maatschappij

Werkt u samen met ons aan een vruchtbare toekomst?

U bent van harte welkom bij VK-Oost!
Aanmelden