Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Visie VK-Oost

Lerend netwerk van de landbouw in Oost-Nederland

De vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost) is een lerend netwerk van en voor de landbouw in Oost-Nederland.

VK-Oost zet zich samen met leden, partners, experts en overheden in voor een beter perspectief en bestaansrecht voor de grondgebonden landbouw op alle grondsoorten in Oost-Nederland.

Zij doet dit door proactief in te spelen op de wensen en eisen van de samenleving en de markt. In groepsverband en in projecten wordt nieuwe kennis ontwikkeld en leren boeren van elkaar.

VK-Oost is een platform voor versterking van de vier thema’s:

  • basisthema: kringlopen
  • keuzethema: rendement 
  • keuzethema: ondernemerschap
  • keuzethema: verbinding 

VK-Oost, voorheen VKA, begon in 2013 als project en is sinds 1 januari 2020 een zelfstandige boerenvereniging met een boerenbestuur.

Kringlopen

BASISTHEMA

Kringlopen:

Hoe sluit je je eigen bedrijfskringloop met aandacht voor bodem, water en mineralen?

Rendement

KEUZETHEMA

Rendement:

Hoe zet je kringlopen in voor het verbeteren van het bedrijfs-rendement?

Ondernemerschap

KEUZETHEMA

Ondernemerschap:

Hoe speel je ondernemend in op ontwikkelingen en verdienkansen?

Verbinding

KEUZETHEMA

Verbinding:

Hoe verbind je je met elkaar en met je omgeving?

Werk jij samen met ons aan een vruchtbare toekomst?

Je bent van harte welkom bij VK-Oost!
Aanmelden