Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Vierde nieuwsbrief Onderwerken vanggewas

Deel dit bericht

Het gebruik van glyfosaat staat, mede onder invloed van de publieke opinie, onder druk. We willen graag dat een verantwoord middelengebruik mogelijk blijft en zoeken daarom naar mogelijke alternatieven en willen het gebruik van deze alternatieven stimuleren. Tegelijk werken we samen met onze partners aan een heldere voorlichting richting burgers om zo begrip en kennis te verhogen. Graag informeren we u middels deze vierde en laatste nieuwsbrief over technieken, ervaringen en tips met betrekking tot het verantwoord onderwerken van vanggewas.

Nieuwsbrief 4 Onderwerken vanggewas