Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Versgras-onderzoek

Deel dit bericht

Eurofins Agro is samen met VKA en ForFarmers een onderzoek gestart naar de beïnvloeding van aminozuren in vers gras door middel van bemesting. 


Vanuit wetgeving maar zeker ook vanuit de veehouders zelf wordt het belang om meer en beter eiwit van eigen land te halen steeds groter. Hierbij gaat het om de hoeveelheid eiwit én de kwaliteit en bruikbaarheid voor de koe.

Met het onderzoek wordt gekeken naar de effecten van diverse mesttoedieningen op het land op het aandeel en de samenstelling van aminozuren in het verse gras. Het gaat hierbij onder andere om de aminozuren methionine en lysine. Deze zijn essentieel bij de aanmaak van eiwitten en melkproductie.

Vooruitstrevende boeren

Omdat de VKA werkt met een groep vooruitstrevende boeren, is dit de ideale samenwerking voor Eurofins Agro. Er is onder deze groep interesse om onderzoek te doen naar het verbeteren van bedrijfsprocessen zoals de teelt van eiwit van eigen land. De uitkomsten van dit onderzoek zijn tevens interessant voor boeren in de rest van Nederland die te maken hebben met hetzelfde vraagstuk.

Meten is weten

Stefan te Selle, bestuurder van VKA, is er duidelijk over:  “Dit is een belangrijk onderzoek. Meten is weten en het maakt het mogelijk om gericht te sturen. Eiwitkwaliteit in mijn graskuil bepaalt voor een groot deel de bijsturing met aangekocht eiwit en dus het percentage Eiwit Eigen Land (EEL), maar ook ureumgetal, melk- en eiwitproductie. Door dit inzicht proberen we dus bij te dragen aan een hoger percentage EEL, meer melkgeld en efficiënte eiwitbenutting”.

Door resultaten worden gemeten door middel van VersgrasChecks van Eurofins Agro. De vers gras-monsters gaan voor een analyse van aminozuren naar een Eurofins Agro-laboratorium in Denemarken.  

In onderstaande vlog legt accountmanager Dennis Klein Koerkamp van Eurofins Agro uit waarom het zo nuttig is om vers gras te laten analyseren.