Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Verkenning aansluiting VKO-deelnemers en/of studiegroepen bij VKA

Deel dit bericht


Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO), een project van LTO Noord, komt eind 2022 te vervallen. Overijsselse melkveehouders werkten in dit project samen aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem en het efficiënter omgaan met de mineralen op hun bedrijf. VKA verkent op dit moment de mogelijkheden voor een eventuele samenwerking met VKO-melkveehouders en/of studiegroepen. In december worden hiervoor twee bijeenkomsten gehouden.Wil je meer weten over deze verkenning of ben je als (Overijsselse) melkveehouder geïnteresseerd om vrijblijvend eens mee te kijken bij de VKA?


Dat kan. Neem contact op met Anne Groot Zevert van de VKA via tel. 06 83 79 10 94 of mail naar achterhoek@vruchtbarekringloop.nl