Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Vereniging

Na jarenlang succesvol als project gedraaid te hebben, gaat Vruchtbare Kringloop Achterhoek vanaf 2020 zelfstandig verder.

Met de oprichting van Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek in 2019 is dit zelfstandig vervolg een feit. Op deze pagina vindt u informatie over de overgang van project naar Vereniging. 

De aftrap van het zelfstandig vervolg vond plaats op 6 maart 2019 met minister Schouten in de Radstake. Voorzitter John Koeleman presenteerde de ideeën voor het zelfstandig vervolg. Daarna zetten het bestuur, de minister en de aanwezige deelnemers van VKA hun handtekening op een initiatiefbord. Het intentiebord hangt nu aan de muur in De Marke, de thuisbasis van VKA. De minister was vol lof over hoe Achterhoekse melkveehouders invulling geven aan haar visie op kringlooplandbouw. Het ministerie van LNV heeft aangegeven verder te willen samenwerken met VKA.

We zijn in overleg met het LNV over het organiseren van werken we aan een conferentie over kringlooplandbouw, die in januari 2020 zal plaatsvinden. Een prachtige kans om tijdens deze bijeenkomst Vereniging VKA extra op de kaart zetten. Lees hierover meer in de VKA Nieuwsbrief 2019.

Bestuur

Het bestuur van Vereniging VKA bestaat uit zeven gedreven deelnemers van VKA, die het initiatief hebben genomen om het zelfstandig vervolg te leiden. Voorzitter van het bestuur is John Koeleman. Hij vertelt waarom het belangrijk is om VKA verder te ontwikkelen. “De kennis die we hier als boeren opdoen kunnen we rechtstreeks toepassen op ons eigen bedrijf.”

De vereniging helpt om duurzame initiatieven en samenwerkingsverbanden aan te gaan, legt Koeleman uit. “In VKA kunnen veehouders hun ondernemersdoelen bereiken. En zeker zo belangrijk, we helpen zo ook andere partijen in het buitengebied om hun doelen te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het waterschap en Vitens die baat hebben bij een goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. We moeten het wel samen doen.”

Leden

Koeleman benadrukt dat in VKA plek is voor alle melkveehouders die willen werken aan kringlooplandbouw. “We zijn er voor de gangbare veehouder. In VKA wisselen we ervaringen uit. De kennis die we opdoen kunnen we rechtstreeks toepassen op ons eigen bedrijf. Daarin speelt de maatschappelijke opinie ook een rol. We willen als VKA laten zien dat gangbaar ook gewoon top is.”

Ook geeft hij aan dat het belangrijk is dat veehouders wel beloond worden voor hun moeiten. “Als ondernemer krijg je er in eerste instantie verbetering van je bedrijfsresultaten voor terug. Financiële beloningen komen ook dichterbij doordat je aansluit bij de doelen van bijvoorbeeld de zuivel, waterschap of overheid. Het ultieme doel is natuurlijk bedrijfsspecifieke beloningen in de vorm van verruiming van de mestwetgeving. Dat is nog toekomstmuziek, maar we zijn inmiddels wel goed bij LNV in beeld.” Dat is een mooie basis om de komende tijd verder aan te gaan werken”.

Verbinding

De Vereniging zoekt regionale verbinding. De boeren leveren een positieve bijdrage aan het maatschappelijk draagvlak van de agrarische sector. “De waardering van de maatschappij is ontzettend belangrijk voor boeren. In de huidige maatschappelijke trends zien we zowel kritiek op boeren als juist een stijgende waardering voor hoe wij vooruit werken naar een duurzame toekomst.” Daarnaast zoekt de Vereniging samenwerking met regionale initiatieven in de Achterhoek, om elkaar te versterken.

Heeft u een vraag aan het Bestuur? Stuur dan een mail naar bestuurvka@vruchtbarekringloop.nl.

Op de foto vlnr: Stefan te Selle, John Koeleman, Toon Hulshof, Beli den Hartog, Corine Pleiter, Joan Beernink, Maarten Harmsen

Lid worden

Zowel huidige deelnemers aan VKA als nieuwe deelnemers worden van harte uitgenodigd om na de zomer van 2019 lid te worden van Vereniging VKA.

Wat kunt u van het lidmaatschap verwachten? De basis blijft dat u als kennis opdoet en kennis deelt via de studiegroepen. In september trappen we af met een grote inspiratiebijeenkomst, waarin het vernieuwde studiegroep programma wordt ingeluid. Bestuurslid Stefan te Selle: “Het thema van deze bijeenkomst is Eiwit van eigen land. Verschillende inspirerende sprekers lichten dit thema toe vanuit hun expertise. Er zijn namelijk meerdere wegen om het percentage eiwit van eigen land te verhogen. Daarover gaan we met elkaar in gesprek.”

De tweede inspiratiebijeenkomst met als titel ‘Kringlooplandbouw doe je samen’ wordt georganiseerd in januari 2020. We presenteren er o.a. de resultaten van 6 jaar VKA. Deze bijeenkomst markeert het afronden van het project VKA en de start van de Vereniging VKA. Meer informatie vindt u in de VKA Nieuwsbrief 2019.

Meer weten

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen VKA en de overgang van project naar Vereniging? Via de Praktijkflits kunt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Meld u aan voor de Praktijkflits via de contactpagina. Kijk ook op onze Resultatenpagina voor alle publicaties van VKA.