Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Verdiepende gastles over KringloopWijzer door Henry Mentink

Deel dit bericht

Henry Mentink, studiegroepbegeleider bij VK-Oost begeleidde onlangs een bijeenkomst voor nieuwe en potentiële leden over de KringloopWijzer(KLW). ‘Samen hebben we cijfers uit de KLW geduid en heb ik handvatten gegeven om  hier in de eigen bedrijfsvoering mee aan de te slag te gaan. Het was een geslaagde en inspirerende avond’, blikt hij terug.

Mentink nam de aanwezigen mee in de cijfers van de KLW, hoe deze tot stand komen en wat de achtergrond hier van is.


Interactief

Mentink: ‘De bijeenkomst was informatief en interactief. Ik heb de getallen in de KLW doorgenomen en aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over de cijfers van hun eigen  KLW en de achtergronden daarvan. Gesproken werd onder andere over ervaringen omtrent het aandeel ruw eiwit (RE) in het rantsoen.  Een rantsoen met een laag RE kan zorgen voor lagere voerkosten en minder ammoniakemissie. Tevens leidt dit tot een scherpe BEX en minder mestafvoer, wat resulteert in minder afzetkosten en betere benutting van de mineralen van eigen bedrijf. Sommige aanwezigen zaten al op 150 g/kg ds RE, anderen op 170. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan, ontstonden interessante inzichten. Hoe doe je dat, welke effecten heeft verlaging en waar moet je op letten?’

Lees hier de belangrijkste aanpassingen die in de KLW zijn doorgevoerd.

Mentink: ‘De uitstoot van broeikasgasemissies is een belangrijke aanpassing. De omrekeningsfactor voor broeikasgassen is verlaagd. Dit scheelt in de footprint. Het is goed daar oog voor te hebben.’