Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Velddemo VKA voor akkerbouwers en loonwerkers

Deel dit bericht

De VKA organiseerde op dinsdag 20 juni 2023 een velddemo op het bedrijf van Liane den Besten in Winterswijk-Ratum. Onder de aanwezigen waren akkerbouwers, loonwerkers en andere geïnteresseerden. VKA hield voor het eerst een demo die ook voor akkerbouwers interessant was. De VKA richt zich namelijk niet meer alleen op melkveehouders en loonwerkers, maar op grondgebruikende agrariërs in heel Oost-Nederland. Lees hier meer en bekijk foto’s en video’s.

Na een korte introductie nam Alie Hissink van Eurofins de geïnteresseerden mee in beregeningsadviezen, bemestingswijzer en de bijmestmonitor.
Onderwerpen als de vochtmeter, zuigspanning water, lage of hoge pF kwamen aan bod tijdens het eerste programma-onderdeel.
‘Beregen je teveel, dan ben je mogelijk je stikstof kwijt. De pF op het verslag in combinatie met een vochtmeter kan een goed hulpmiddel zijn voor het aantal mm te beregenen’, aldus Alie Hissink.


Bijmestmonitor

Vervolgens nam Alie de aanwezigen mee in de bemestingswijzer en de Eurofins BijmestMonitor, een combinatie van grond- en gewasonderzoek tijdens het groeiseizoen. Verdeel je de bemesting over het seizoen of juist niet? Welke gewassen hebben welke bemesting nodig? Wat heeft de bodem te bieden? De aanwezigen werden door Alie door dit soort vragen meegenomen.
‘Tijdens de teelt zijn er een aantal onzekerheden, zoals wat heeft het gewas opgenomen, hoe lang werkt kunstmest en het risico op uitspoeling en vervluchtiging’, aldus Alie. Ze lichtte toe wat de Bijmestmonitor hierin kan betekenen. Door de combinatie van een gewas- en bodemcheck geeft de monitor een volledig beeld.


Eco-Mix spitmachine

Naast vocht en bemesting is ook de bodembewerking van belang. Imants toonde de aanwezigen een Eco-Mix spitmachine in combinatie met een Culter. Combineren van werkgangen zorgt voor besparing van tijd, brandstof en werkgangen. Het intact houden van de bodemstructuur geeft ook diverse voordelen die tijdens de demo werden toegelicht en zijn bediscussieerd.


In het veld zette bodemadviseur Wiebe Harder van Aeqautor de schop in de grond en liet zien wat er zich in diverse bodemlagen afspeelt, hoe zit het met vocht en bijvoorbeeld beworteling. Er was sprake van een perceel bieten en aardappelen met twee typen grondbewerking: de ploeg en de spitmachine.Video’s van de velddag

Hieronder enkele video’s van de Eco-Mix spitmachine in combinatie met een Culter, een combinatie van spitten en (diep) woelen. De culter ging tot 40 cm en het spitten tussen de 8 en 10 cm.