Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Webinar 2: ‘Natuur-inclusieve landbouw als verdienmodel’

Deel dit bericht

VKA Inspiratiemaand ‘Hoe verdien jij je brood in 2021’


Veel animo voor de eerste 2 webinars


Webinar 1: ‘Een nieuwe kijk op het verdienmodel’

Tijdens het eerste webinar, die op ruim 300 kijkers mocht rekenen, ging VKA-voorzitter John Koeleman in gesprek met zijn gasten over het nieuwe beloningssysteem, het nieuwe regionale sturingsmodel en de pilot die hieromtrent loopt. Te gast waren Carel de Vries, projectleider van de GLB-pilot, melkveehouder Joan Beernink, lid van de Boerenadviesraad en Dick Looman, melkveehouder en voorzitter van de VALA. In de studio vond een interactief en inhoudelijk gesprek plaats over dit onderwerp.


Webinar 2: ‘Natuur-inclusieve landbouw als verdienmodel’


50 tinten groen

Dit concept werd in de tweede webinar doorgetrokken, nu rond het thema natuurinclusieve landbouw als verdienmodel en VKA-bestuurder Stefan te Selle als tafelgastheer. Stefan ging tijdens het tweede webinar in gesprek met Arie Schoemaker van de VALA, over de ontwikkelingen van het GLB, de eigen pilot ’50 tinten groen in een kleinschalig cultuurlandschap’ en over eco-diensten en eco-regelingen.
Pilot-deelnemer Martijn te Brake, melkveehouder in Winterswijk-Woold, vertelde over zijn ervaringen, praktische toepassingen op zijn extensieve bedrijf en extra inkomsten die hij genereert door bepaalde maatregelen te nemen.
Vervolgens kwam melkveehouder Henry Steverink uit Silvolde aan het woord over zijn inzet op het gebied van natuurinclusieve landbouw, motivaties en ervaringen met onder andere kruidenrijk grasland, akkerranden, bos en elzensingels op zijn intensieve bedrijf. Ook vertelde hij over de vergoedingen die hij daarvoor ontvangt.


Polls en chat

Door het inzetten van diverse polls werden de kijkers actief bij het webinar betrokken. Via de chatfunctie kwamen veel vragen en opmerkingen van kijkers binnen voor de tafelgasten. Een deel hiervan werd door gespreksleider Stefan tijdens het webinar ingebracht. De vragen en opmerkingen die niet behandeld zijn, zijn binnenkort te vinden op de website www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl


Afsluitend webinar


Webinar 3: ‘Verdienmodellen van inspirerende bedrijven’

Op vrijdag 29 januari om 12.30 uur vindt het derde en afsluitende VKA-webinar plaats. Dan gaat VKA-bestuurslid Joan Beernink in op praktijkverhalen van melkveehouders over een nieuw verdienmodel naast hun melkveetak. Ook schuiven tijdens dit webinar Jeen Nijboer, projectmanager Food & Agri, en sectorspecialist Marijn Dekkers, beiden van de Rabobank, aan om in te gaan op het belang van een goed verdienmodel en de praktijkvoorbeelden van de melkveehouders.

Aanmelden?

Aanmelden voor het webinar op 29 januari om 12.30 uur kan hier. Eén dag voorafgaand aan het webinar een link waarmee u het webinar kunt volgen.


Webinar gemist of terugkijken?

Heb je het webinar gemist of wil je het nogmaals bekijken?
Bekijk hieronder de webinars.

Noot Filmpje Henry Steverink:

Tijdens het webinar werd vooraf aan het gesprek met Henry Steverink een uitzending van Vroege Vogels getoond waar hij zijn natuurinclusieve werk en verhaal laat zien. Om auteursrechtelijke redenen kan deze niet in de opname van het webinar getoond worden. Zie hier de aflevering van Vroege Vogels met Henry. Kijk vanaf min 15.20.