Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Van meten naar weten: bodemproducten in beeld

Deel dit bericht

Slim bodembeheer houdt de bodem in goede conditie. Maar wat de bodem precies nodig heeft, verschilt per perceel.

De deelnemers aan het pilotproject ‘Van meten naar bodemverbetering in de boerenpraktijk’ mochten een bodemonderzoek laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de situatie in een perceel.

De deelnemers delen hun kennis in de onlangs gepresenteerde brochure, waarin ook de aanbieders van de bodemkennis meer vertellen over hun producten.

In totaal hebben vorig jaar 34 ondernemers, waaronder leden van VKA, een bodemproduct ter waarde van 2500 euro uitgekozen van een van de acht aanbieders van bodemproducten. Een waardevolle investering, zegt ook projectleider Michaëla van Leeuwen. “Vaak weet je wel of een perceel wel of niet goed is, maar door een analyse en het advies van een kennisaanbieder weet een ondernemen waar het aan kan liggen én wat hij er aan kan doen.”