Vruchtbare kringloop, bodem voor de toekomst!

Update project Natuurinclusieve landbouw

Deel dit bericht

Voor agrarische bedrijven in de Achterhoek is onlangs het project ‘Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ van start gegaan.

Hierbij een update van John Koeleman en Stefan te Selle over de aanmeldingen voor het project en een nadere uitleg over de samenwerking met projectpartners.

Update aanmeldingen: nog enkele plekken beschikbaar voor Traject C

Zoals jullie weten, kun je je inschrijven voor 3 trajecten. Via deze link kunt u meer informatie vinden over dit project en de drie trajecten. Op dit moment hebben we alleen voor traject C nog enkele plekken beschikbaar. Dus hiervoor kun je je nog aanmelden (Vol = Vol). Wel willen we graag inventariseren hoeveel interesse er is voor traject A en traject B om te kijken of er mogelijkheden zijn om een vervolgproject te starten. Dus meld je alsnog aan! Meer dan twee derde van de aanmeldingen is op dit moment afkomstig van VKA leden.

Nadere uitleg gevraagd over projectpartner

Naast de positieve en enthousiaste reacties die we hebben ontvangen wat zich tevens uit in de grote belangstelling voor dit project zijn er ook zorgen geuit. Deze zorgen richten zich vooral op de betrokken projectpartner Natuurmonumenten. Deze zorg hebben wij als bestuur serieus genomen en zijn daarover met een groep leden in gesprek gegaan. Tijdens dit gesprek is de manier van samenwerking met Natuurmonumenten besproken, zie hieronder:

 • Natuurmonumenten is geen partner van de vereniging VKAAlleen binnen dit project zijn zowel VKA als Natuurmonumenten één van de partners. De overige projectpartners zijn LTO Noord, VALA en Waterschap Rijn en IJssel.
 • Het project heeft een beperkt tijdspad van 2020 tot en met 2021.
 • De rol van VKA binnen dit project is:
  • We zijn eerste aanspreekpunt voor de deelnemers
  • Verantwoordelijk voor de externe communicatie
  • Inhoudelijk projectleider
 • De rol van Natuurmonumenten binnen dit project is:
  • Ze zijn een van de specialisten die worden ingezet bij workshops en bij advies voor bedrijfsnatuurplannen. De andere specialisten zijn o.a. Zwier van der Vegte, Rob Geerts, Nick van Eeckeren, René Schepers en specialisten afkomstig van AERES Hogeschool Dronten.

Voorop staat de vrijwillige deelname aan dit project, waarbij wij als VKA bestuur tevens invulling willen geven aan onze verenigingsdoelstellingen, namelijk:

 • het bijdragen aan bewustzijn en kennis bij de leden van thema’s en doelen die bepalend zijn voor hun positie in de markt en samenleving.
 • het vergroten van kennis en vaardigheden op het eigen bedrijf om te voldoen aan die eisen vanuit markt en samenleving.
 • het bijdragen aan versterking en verduurzamen van het bedrijfseconomisch perspectief.

In dit project willen wij onze leden laagdrempelig toegang bieden tot kennis en informatie met betrekking tot natuurinclusieve landbouw om voor hun individuele bedrijf invulling aan deze doelstellingen te kunnen geven.

Als boerenbestuur staan we zelf ook met de spreekwoordelijke ‘poten in de klei’, dat laat onverlet dat wij het waarderen als onze leden zich laten horen, zowel positief als wanneer er aanleiding is tot zorg. Dan kunnen we tenminste met elkaar in gesprek en houden we elkaar scherp.

Namens het bestuur,

John Koeleman en Stefan te Selle